Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

VAT-7. Jak poprawnie wypełnić deklarację?

0
Podziel się:

Zobacz, kiedy możesz otrzymać zwrot VAT-u dwa razy szybciej niż zwykle.

VAT-7. Jak poprawnie wypełnić deklarację?
(© patpitchaya - Fotolia.com)

Przedsiębiorcy objęci podatkiem od towarów i usług muszą co miesiąc składać stosowną deklarację. Zobacz, jak zrobić to poprawnie i kiedy możesz otrzymać zwrot VAT-u dwa razy szybciej niż zwykle.

Składanie deklaracji VAT-7 dotyczy wszystkich czynnych (a więc niezwolnionych z tego obowiązku) podatników od towaru i usług. Trzeba ją złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli natomiast podatnik rozlicza się kwartalnie, to odpowiednia będzie deklaracja VAT-7K, a termin jej złożenia przypada na 25. dzień kwartału za poprzednie trzy miesiące, czyli odpowiednio 25 kwietnia, lipca, października i stycznia. Tutajprzeczytasz więcej o kwartalnym rozliczeniu podatków.

Wypełnianie należy rozpocząć od wpisania podstawowych danych, takich jak numer NIP podatnika oraz miesiąc, którego dotyczy deklaracja, nie zaś miesiąc jej złożenia. Jeśli więc składa się deklarację w listopadzie, to w polu 04 wpisać należy 10, jako symbol października.

* *Instrukcja wypełniania deklaracji VAT-7 (kliknij, aby pobrać formularz)

Część A

Podatnik wskazuje właściwy urząd skarbowy, do którego odprowadzi podatek VAT. Należy pamiętać, że nie zawsze jest to ten sam oddział, w którym rozlicza się PIT. W przypadku podatku od towarów i usług właściwym będzie ten urząd, na którego terenie sprzedaż opodatkowana VAT-em jest prowadzona. Gdy takich urzędów jest więcej, to właściwym będzie adres siedziby firmy (gdy podatnikiem jest osoba prawna) lub zamieszkania (gdy podatnikiem jest osoba fizyczna). W polu 07 natomiast zaznacza się, czy jest to pierwsze złożenie deklaracji, czy jej korekta.

Część B

W tej części podatnik informuje, czy jest osobą fizyczną, czy prawną i uzupełnia dane identyfikacyjne. W pierwszym przypadku są to imię, nazwisko i data urodzenia, a w drugim – pełna nazwa i REGON.

Część C

Rozliczenie podatku należnego polega, w uproszczeniu, na zebraniu wszystkich faktur z danego miesiąca i kwot na nich widniejących, które następnie należy przypisać poszczególnym rubrykom od 1 do 14. W pierwszej kolumnie podatnik wpisuje kwoty netto z faktur, natomiast w drugiej – oblicza należny z ich tytułu podatek VAT. Drugiej kolumny nie uzupełni jednak w przypadku zdarzeń ustawowo zwolnionych z opodatkowania lub objętych stawką 0%, takich jak na przykład dostawa towarów i świadczenie usług poza granicami kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa czy eksport towarów. Suma kwot netto z wszystkich faktur musi pojawić się w polu 35, natomiast w pozycji 36 należny z ich tytułu podatek, który powinien trafić do urzędu skarbowego. Tak się jednak nie stanie, bo podatnik w transakcjach kupna już część podatku zapłacił.

Na następnej stronie przeczytasz, kiedy możesz spodziewać się zwrotu VAT-u

Część D

Podatek naliczony to właśnie ten, który podatnik zapłacił, kupując od swoich kontrahentów towary i usługi. Może go zatem odliczyć od tego, który wpisał w polu 36.

Jeśli w deklaracji za poprzedni miesiąc (w polu 55) wykazana była nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to należy ją wpisać w polu 37. Jeśli to pierwsza deklaracja VAT-7 składana przez podatnika, to pole pozostaje puste.

Rozliczenie podatku naliczonego przez kontrahentów następuje analogicznie do należnego w polach 39-42, przy czym osobno traktuje się tu zakup środków trwałych i pozostałe zakupy. Co ważne, wykazanie podatku naliczonego jest możliwe tylko wtedy, gdy zakupione towary lub usługi wykorzystywane były do sprzedaży opodatkowanej VAT. Jeżeli podatnik nie dokonuje korekt (na przykład na skutek sprzedaży środka trwałego), to sumę pól 37, 38, 40 i 42 wpisuje w polu 45.

Część E

W tej części podatnik wykazuje kwoty odliczeń wynikających z zakupu kasy fiskalnej. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Pole 48 wypełnia się, gdy podatek należny jest wyższy niż podatek naliczony (czyli pozycja 36 jest większa niż 45). Różnica podlega wpłacie do urzędu skarbowego, pomniejszona o ewentualne wielkości w polach 46 i 47.

W sytuacji odwrotnej, czyli gdy kwota w polu 45 jest wyższa niż w 36 – podatnikowi przysługuje zwrot, powiększony ewentualnie o kwotę z rubryki 49, wynikającą z zakupu kasy fiskalnej. Ostateczną wartość zwrotu podatku podatnik wykazuje w polu 50. Nie musi jednak żądać całości od razu. Może wnioskować o wypłatę części nadwyżki (kwotę wpisuje w polu 51), a pozostałą zostawić _ na później _ (pole 55).

Termin zwrotu co do zasady wynosi 60 dni i musi być poparty wnioskiem podatnika. Trzy razy dłużej poczekają ci przedsiębiorcy, którzy w danym miesiącu nie dokonali żadnej czynności opodatkowanej na terenie kraju, ale za to zakupili towary lub usługi i wykazali podatek naliczony. Z drugiej strony, można również ubiegać się o skrócony, 25-dniowy termin. Musi w tym celu złożyć wniosek, ale również udokumentować, że wszystkie faktury zostały już przez niego uregulowane. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że urząd skarbowy może sprawdzić zasadność przyspieszonego zwrotu i przeprowadzić kontrolę w firmie.

Część F

Pole 56 podatnik zaznacza, gdy świadczył usługi turystyczne. Pole 57, jeżeli dostarczał towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki nabyte przez niego lub importowane w celu odprzedaży. Przedsiębiorcy w zakresie złota inwestycyjnego powinni zaznaczyć pozycję 58, natomiast ci dokonujący transakcji trójstronnych – 59.

Część G

W przypadku, gdy następuje zwrot podatku VAT, należy zaznaczyć w polu 61 wariant 1. Podobnie w pozycji 62, pod warunkiem, że podatnik ubiega się o przyspieszony, 25-dniowy termin zwrotu.

Część H

Podatnik podaje datę złożenia deklaracji, podpisuje oświadczenie oraz podaje swoje imię, nazwisko i numer telefonu.

Czytaj więcej w Money.pl
Nowa droga do domu? Nie ciesz się. Zapłacisz Według przepisów taka inwestycja sprawiła, że nieruchomość jest więcej warta. Musisz więc za to zapłacić.
Nie złożysz tego w skarbówce? Grozi ci kara Brak złożenia tego dokumentu w urzędzie skarbowym może skutkować grzywną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych.
Zobacz, na co idą pieniądze z twojej pensji Zarabiasz 3 tysiące brutto? Połowę tego zgarnia ZUS, urząd skarbowy oraz inne instytucje.
vat
giełda
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)