Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Więcej swobody dla przedsiębiorców!

0
Podziel się:

Mniej kontroli w firmach. Mniej koncesji. Łatwiejsze zakładanie działalności gospodarczej. Taką rewolucję zakłada projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który właśnie trafił pod obrady Sejmu

Więcej swobody dla przedsiębiorców!

.

Podstawową zasadą charakteryzującą nowe rozwiązania w zakresie działalności gospodarczej wicepremier Hausner streścił w jednym zdaniu: „Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego, na równych zasadach”. Urzędnicy nie będą więc mogli uznaniowo żądać dodatkowych warunków i dokumentów.

"Przedsiębiorca ma prawo do uzyskania w jego indywidualnej sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego i nie może być obciążany sankcjami finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanych informacji" – dodał Hausner.

Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej popiera między innymi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Dyskutowana właśnie Ustawa zakłada, że wszystkie postępowania kontrolne podlegać będą ogólnym normom. Ograniczony zostanie czas trwania wszystkich kontroli organu kontrolującego w jednym roku kalendarzowym w stosunku do danego przedsiębiorcy. Preferencjami w tym zakresie objęte zostaną mniejsze firmy. Bez zgody przedsiębiorcy nie będzie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli. Nie będzie można też wszcząć kontroli pod nieobecność przedsiębiorcy bądź osoby przez niego upoważnionej na piśmie do reprezentowania go w trakcie kontroli.
„Nadmierne kontrole ograniczają obecnie aktywność firm i negatywnie wpływają na rozwój przedsiębiorczości. Dotychczasowe przepisy nie zapewniają firmom wystarczającej ochrony prawnej przed niepotrzebnymi kontrolami, często przeprowadzanymi w tym samym czasie” – przekonuje Henryka Bochniarz, prezydent PKPP.

Projekt przewiduje również istotne zmiany w zakresie reglamentacji działalności gospodarczej. Zrezygnowano m.in. z koncesji na budowę i eksploatację oraz wyłącznie eksploatację autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych. Znaczną większość dotychczasowych zezwoleń zastąpiono wpisem do rejestru działalności regulowanej na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy o spełnieniu wymogów przewidzianych przez przepisy prawa dla wykonywania wskazanego rodzaju działalności gospodarczej. Wydłużono także minimalny okres na jaki wydawana jest koncesja oraz - w celu zmniejszenia uznaniowości decyzji administracyjnej przy wydawaniu koncesji - wprowadzono instytucję przetargu w miejsce rozprawy administracyjnej.

„Popieramy także wprowadzenie istotnych zmian w zakresie uproszczenia procedury rejestracyjnej, która w obecnej postaci skutecznie zniechęca potencjalnych przedsiębiorców do rejestracji działalności gospodarczej. Zniechęca ze względu na zbyt długi czas oczekiwania na rejestrację oraz zbyt wiele formalności, które czekają na zainteresowany podmiot w wielu urzędach” – tłumaczy Henryka Bochniarz.

Zmiany te polegają na wprowadzeniu jednego zintegrowanego wniosku, który będzie można składać również drogą elektroniczną i jednego numeru (NIP)
, na podstawie którego przedsiębiorca będzie identyfikowany w obrocie gospodarczym. W projekcie utrzymuje się również dualizm rejestracji – KRS dla spółek, ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez gminy dla osób fizycznych.
Projekt zakłada również utworzenie Centralnej Informacji Ewidencji Działalności Gospodarczej mającej na celu: prowadzenie zbioru informacji o danych zawartych w ewidencji działalności prowadzonej przez gminy, udzielanie informacji z ewidencji, wydawanie zaświadczeń treści wpisów do ewidencji. Takie rozwiązanie będzie miało z kolei duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz ochronę osób trzecich.

Projekt jednocześnie wprowadza zaostrzone sankcje za łamanie prawa. Dlatego w przypadku naruszenia prawa lub złożenia fałszywego oświadczenia, nieuczciwy przedsiębiorca otrzyma natychmiastowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie miał też zakaz ponownego zarejestrowania działalności w ciągu trzech lat od wykreślenia z rejestru.

przedsiębiorcy
działalność gospodarcza
msp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)