Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Wstrzymanie wykonania decyzji

0
Podziel się:

Na czas rozpatrywania odwołania od decyzji jej wykonanie będzie wstrzymywane.

Wstrzymanie wykonania decyzji

Jedną z istotnych zmian w Ordynacji podatkowej jest wprowadzenie zasady, iż decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Regulacje w tym zakresie znajdują odpowiednie zastosowanie do postanowień.

Na gruncie nowych przepisów decyzja podlega od razu wykonaniu (tj. generalnie w terminach płatności wynikających z decyzji lub przepisów prawa) jeżeli:

  • -jest decyzją ostateczną, tj. nie przysługuje od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym, -został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Należy przy tym wskazać, iż ustawodawca przewidział szereg przypadków, w którym taki rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany. Może to nastąpić w przypadku, w którym organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane i jednocześnie występuje przynajmniej jedna z następujących przesłanek:

  • - organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych,
    • - strona ni posiada odpowiedniego majątku, na którym można by ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy korzystający z pierwszeństwa zaspokojenia,
    • - strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub
    • - okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Natychmiastowa wykonalność nie nastąpi jednakże wówczas, jeżeli przyjęto jedno z ustawowo przewidzianych zabezpieczeń (np. gwarancję bankową, poręczenie banku, weksel z poręczeniem wekslowym banku).

Raport Money.pl
Uprzedzanie o kontroli najkorzystniejszą zmianą w prawie * *Money.pl ocenia zmiany przepisów, które obowiązują od nowego roku. zobacz raport Money.pl

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na dość złożone w tym zakresie przepisy przejściowe, wśród których znaleźć można między innymi generalną zasadę, iż nowe regulacje stosuje się do decyzji doręczonych po dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. po dniu 1 stycznia 2009 r.

Omawiana zmiana przepisów jest niewątpliwie korzystna dla podatników. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż na gruncie przepisów obowiązujących do dnia 1 stycznia 2009 wniesienie odwołania nie wstrzymuje co do zasady wykonania decyzji.

W wyniku nowelizacji natomiast, w przypadku, w którym dany podmiot nie będzie zgadzać się z wydaną decyzją, (poza przypadkami nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności) będzie mógł oczekiwać na rozstrzygnięcie organu odwoławczego bez obawy o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

porady
podatki
msp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)