Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy

0
Podziel się:

Dopiero gdy lekarz uzna, że leczenie się zakończyło, można złożyć do ZUS wniosek o wypłatę odszkodowania. Wtedy sprawę przejmuje lekarz orzecznik. Wysokość odszkodowania zależy m.in. od minimalnej pensji w danym roku.

pixabay.com / rawpixel / CC0
pixabay.com / rawpixel / CC0 (pixabay.com / CC0)

Wniosek o odszkodowanie

Gdy lekarz stwierdza koniec leczenia, można złożyć do ZUS-u wniosek o odszkodowanie. Po jego otrzymaniu ZUS w ciągu 7 dni ustala termin badania przez lekarza orzecznika. Na podstawie badania i otrzymanej dokumentacji medycznej, lekarz określa stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu według ustalonej oceny procentowej. Ustala też związek wypadku z pracą. W ciągu 14 dni możemy odwołać się do komisji lekarskiej od orzeczenia wydanego w sprawie o przyznanie jednorazowego odszkodowania. ZUS ma potem jeszcze kolejne 7 dni na sprzeciw.

Po 21 dniach orzeczenie się uprawomocnia. Po dwóch tygodniach od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS wydaje decyzję w sprawie odszkodowania. Jeśli uważamy, że decyzja ZUS jest niekorzystna, to możemy się od niej odwołać w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji do Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem ZUS-u. Odszkodowanie przekazywane jest niezwłocznie po wydaniu decyzji na rachunek bankowy poszkodowanego lub przekazem pocztowym.

Wysokość odszkodowania ZUS

Wysokość odszkodowania zależna jest od procentowego stopnia uszczerbku na zdrowiu, który określa lekarz orzecznik. Po drugie, kwota odszkodowania zależy od stawki za 1 procent uszczerbku na zdrowiu, która obowiązuje w dniu wydania przez ZUS decyzji w sprawie przyznania odszkodowania. Jednorazowe odszkodowanie to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeciętne wynagrodzenie jest ogłaszane przez prezesa GUS raz w roku.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

  • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 14 950 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)