Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zakup kasy fiskalnej: sprawdź, ile fiskus może ci zwrócić

0
Podziel się:

Aby odzyskać część pieniędzy, muszą być spełnione pewne warunki.

Zakup kasy fiskalnej: sprawdź, ile fiskus może ci zwrócić
(Lisa F. Young/Dreamstime)

Przedsiębiorcy zobowiązanemu do wprowadzenia kasy fiskalnej przysługuje prawo do odliczenia od podatku znacznej części wydatku poniesionego na jej zakup. Muszą być jednak spełnione pewne warunki.

Zakup kasy fiskalnej to wydatek od ok. 900 do nawet 2 000 zł. Dodatkowo, podatnik musi się również liczyć z późniejszymi kosztami obowiązkowego serwisowania urządzenia. Skorzystanie z ulgi może częściowo odciążyć z kosztów.

Do 700 zł w kieszeni, ale po spełnieniu warunków

Przedsiębiorca rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu przy pomocy kasy rejestrującej ma możliwość obniżenia kwoty podatku VAT należnego o wartość poniesioną na zakup kasy w wysokości 90 proc. jej ceny netto, nie może być to jednak więcej niż 700 zł. Może też ubiegać się o zwrot podatku.

W przypadku, gdy przedsiębiorca kupuje kilka kas, limit ten dotyczy każdej z nich z osobna. Odliczenia wartości zakupu od podatku można dokonać w deklaracji VAT-owskiej za okres rozliczeniowy, w którym podatnik zaczął używać kasy lub za okresy następujące po nim. Aby jednak przedsiębiorca mógł zastosować ulgę na zakup kasy fiskalnej, musi spełnić łącznie kilka warunków.

Zawiadomienie, rejestracja i dowód zapłaty

Przede wszystkim przed terminem rozpoczęcia używania kasy podatnik powinien złożyć w urzędzie podatkowym pisemne zawiadomienie o liczbie kas, jakie posiada oraz o miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

Warto pamiętać, iż w przypadku, gdy podatnik zamierza kupić tylko jedną kasę, wystarczającym może okazać się dokument tzw. zgłoszenia kasy przez podatnika (stanowiący załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego kryteriów i warunków technicznych kas fiskalnych). W tym przypadku ma na to 7 dni od dnia fiskalizacji kasy, tj. od jednokrotnej czynności inicjującej pracę modułu i pamięci kasy fiskalnej, którą wykonać musi serwisant.

Drugim wymogiem jest, aby podatnik zainstalował i rozpoczął korzystanie z kasy rejestrującej w obowiązujących w przypisach terminach, czyli np. po upływie dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym przekroczony został limit uprawniający do zwolnienia.

| Przykład: W 15 lutego obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w firmie A przekroczył 20 000 zł. Przedsiębiorca powinien rozpocząć ewidencję sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej od 1 maja. |
| --- |

Ponadto, kasa taka musi być objęta ważnym potwierdzeniem, iż spełnia określone w ustawie o VAT funkcje i wymogi techniczne. Musi ona m.in. zapewniać prawidłową ewidencję zawieranych transakcji czy umożliwiać bezpieczny przekaz danych na nośniki zewnętrzne. Warto też sprawdzić, czy kasa posiada unikatowy, nadawany przez Ministra Finansów numer.

Przekraczający limit zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących, chcąc skorzystać z ulgi, powinien również posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

W niektórych przypadkach odliczenie jest limitowane

Zasadniczo przyjmuje się, że kwota odliczenia dokonywana w danym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać wartości różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Limitowane odliczenie jest jednak dopuszczone także w sytuacji, gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa wartości podatku należnego.

Może to skutkować brakiem podatku do zapłaty lub powstaniem kwoty do zwrotu podatnikowi. W tym drugim przypadku nie może ona jednak przekroczyć w danym okresie rozliczeniowym równowartości:

- 25 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł (gdy podatnik rozlicza się miesięcznie),

- 50 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. tej ceny, nie więcej niż 350 zł (gdy rozlicza się kwartalnie).

Dodatkowy wniosek dla zwolnionych z VAT-u

Warto pamiętać, iż podatnikom zwolnionym z VAT, jak również wykonującym wyłącznie czynności zwolnione, zwrot kosztów poniesionych w celu nabycia kasy rejestrującej dokonywany jest na wyraźny wniosek, zawierający informacje identyfikujące podatnika, takie jak imię i nazwisko, dane adresowe czy też NIP.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć informację o serwisie, w którym odbyła się fiskalizacja urządzenia, kopię faktury wraz z dowodem wpłaty całej należności, a także określić numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowej, na który ma zostać dokonany zwrot kosztów zakupu kasy. W takiej sytuacji, zwrot kosztów nabycia urządzenia rejestrującego dokonywany jest bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Czytaj więcej w Money.pl
Zwolnieni z VAT, ale z kasą fiskalną Świadczone przez szkoły nauki jazdy usługi kształcenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
Kasa fiskalna. Nowe limity w 2013 roku Wśród wielu zmian przepisów wprowadzonych w 2013 roku znajdują się modyfikacje dotyczące przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych.
Zgłoszenie kasy fiskalnej. Masz na to siedem dni Sama fiskalizacja kasy nie jest wystarczająca do tego, by móc rozpocząć ewidencję z jej użyciem.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)