Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Kiedy i jak je złożyć?

2
Podziel się:

W sytuacji, gdy wiemy o popełnieniu jakiegoś przestępstwa, zgodnie z prawem mamy obowiązek zawiadomić policję, prokuratora albo inny organ, który może ścigać przestępców albo prowadzić postępowanie przygotowawcze.

W przypadku niektórych przestępstw istnieje obowiązek zgłoszenia ich odpowiednim organom
W przypadku niektórych przestępstw istnieje obowiązek zgłoszenia ich odpowiednim organom (Bartosz Krupa/East News)

Polskie prawo przewiduje, że każdy, kto dowie się o przestępstwie, ma obowiązek powiadomić o tym fakcie policję, prokuratora albo inny organ, który jest upoważniony do ścigania przestępstw albo prowadzenia postępowania przygotowawczego o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

Obowiązek zgłoszenia przestępstwa

Jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, to zgodnie z kodeksem postępowania karnego i kodeksem karnym każdy ma obowiązek zawiadomić o tym odpowiedni organ. Będą to policja lub prokuratura. Takiego obowiązku nie ma w sytuacji, gdy przestępstwo ścigane jest na wniosek, a także w związku z oskarżeniem prywatnym. To, że każdy ma obowiązek zawiadomić o popełnieniu przestępstwa, powoduje, że jeśli tego nie zrobimy, czyli nie poinformujemy organów o przestępstwie, to narażamy się na konsekwencje karne.

Kodeks karny wymienia kilka przestępstw, które zawsze mamy obowiązek zgłosić odpowiednim organom.

Są to np.:

  • ludobójstwo i zbrodnia przeciwko ludzkości;
  • zabójstwo i tortury podczas działań zbrojnych;
  • przestępstwo zamachu stanu;
  • szpiegostwo;
  • zamach na życie Prezydenta RP;
  • zabójstwo;
  • bezprawne pozbawienie wolności;
  • wzięcie zakładnika;
  • przestępstwa o charakterze terrorystycznym (zob. art. 115 § 20 k.k.).

Jeśli wiedząc o takim przestępstwie, nie zawiadomimy policji lub prokuratury, grozi nam kara pozbawienia wolności do lat 3.

Jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może być złożone zarówno ustnie, jak i w formie pisemnej. W tym pierwszym wariancie, jeśli zawiadomienie zgłaszane jest ustnie, to za każdym razem będzie przygotowany protokół z przyjęcia takiego zawiadomienia. Osoba zgłaszająca przestępstwo będzie wtedy potraktowana jako świadek.

Pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Jeśli chcemy zawiadomić o popełnieniu przestępstwa na piśmie, to zwykle należy przekazać informację o miejscu i dacie, w których sporządzono zawiadomienia, a także podać swoje dane.

Warto wiedzieć, że dane osoby, która przekazuje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, można zastrzec, żeby te dane (zarówno imię i nazwisko, jak i miejsce zamieszkania) pozostały wyłącznie do wiadomości prokuratora lub sądu. Może się tak zdarzyć, jeśli osoba zgłaszająca ma obawę, że może zostać użyta przemoc lub groźba wobec niej lub najbliższej osoby. W zawiadomieniu należy też określić dane jednostki policji albo prokuratury, do której zgłaszamy takie przestępstwo. Jeśli znamy dane sprawcy, to należy je zamieścić w zawiadomieniu. Jednym z ważniejszych elementów zawiadomienia jest uzasadnienie.

Uzasadnienie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Sporządzając uzasadnienie, trzeba zwięźle opisać stan faktyczny, a także dokładnie wskazać zachowanie sprawcy, które może nosić znamiona przestępstwa. Jeśli posiadamy dowody na to, trzeba je dodać do zawiadomienia.

Warto pamiętać, że jeśli składamy zawiadomienie, to nie musimy mieć wiedzy o tym, czy dany czyn jest faktycznie wykroczeniem, czy przestępstwem. Samo zgłoszenie podejrzenia przestępstwa nie będzie przekroczeniem prawa. Chyba że zostało ono dokonane w złym zamiarze i ze świadomością, że jest to nieprawdziwe. W takim wypadku grozi nam grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

postępowanie karne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(2)
Beata
2 miesiące temu
Czy można zgłosić do Prokuratury decyzję MOPR, która pozbawia pomocy osoby bezdomne i bez dochodu ?
Damian
3 lata temu
popelnilem przestepstwo chce to zglosic