Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

0
Podziel się:

23 października 2003 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Teraz ustawa znajduje się w Senacie. Uchwalona ustawa zlikwidowała ulgę uczniowską. Jednocześnie od 1 stycznia 2004 r. rozszerzono zakres podmiotowy tej formy opodatkowania - będą mogły korzystać z niej osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli równocześnie osiągają przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotychczas nie było to możliwe.

Zmiany uchwalone w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) dotyczą zarówno podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i karty podatkowej. Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2004 r.

Najważniejszą zmianą dotyczącą podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej jest likwidacja ulgi uczniowskiej. Zachowano jednak możliwość odliczania tej ulgi na zasadzie praw nabytych (art. 55 ust. 2 nie uprawnia Ministra Finansów do określenia wysokości kwot ulgi, ale daje prawo do odliczeń w ramach praw nabytych).

Zmieniona została również definicja wolnego zawodu (art. 4 ust. 1 pkt 11). Wolny zawód to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli świadczących usługi, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, albo na rzecz osób fizycznych prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Ze zryczałtowanej formy opodatkowania będą mogły korzystać w przyszłym roku również osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, gdy wynajmowane mieszkanie, dom nie mają związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, jeżeli równocześnie osiągają przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym roku podatkowym nie jest to możliwe.

Kolejna zamiana dotyczy zasad wyboru opodatkowania w wypadku osiągania przychodów z najmu przez jednego z małżonków. Wybór zasady opodatkowania całości przychodów z umowy najmu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu złożonym na początku roku podatkowego będzie dotyczył tylko tego jednego roku podatkowego.

Podatnicy rozliczający się w formie zryczałtowanej będą zobowiązani prowadzić ewidencję wyposażenia. Jak przypomina Dorota Ryterska – ekspert Portalu FK – „ ewidencja wyposażenia musi objąć wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1.500 zł.”

W ewidencji wyposażenia powinieneś ująć co najmniej następujące dane:
- numer kolejny wpisu,
- datę nabycia,
- numer faktury lub rachunku,
- nazwę wyposażenia,
- cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
- numer pozycji, pod którą wpisałeś w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
- datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz przyczynę likwidacji wyposażenia.
źródło:
Portal FK

podatki
msp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)