Notowania

fundusze
29.09.2015 16:31

Fundusze alternatywne będą objęte specjalnymi przepisami

Projekt został przyjęty na wtorkowy posiedzeniu Rady Ministrów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)

Większa kontrola i nowe obowiązki dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych. To skutek zmian, jakie może przynieść projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, który we wtorek przyjął rząd. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych.

Projekt ma na celu wprowadzenie w życie m.in. zapisów europejskich dyrektyw AIFMD i UCITS. Pierwsza reguluje działanie alternatywnych funduszy inwestycyjnych, a druga tradycyjnych, dostępnych dla szerokiego grona inwestorów.

Nowe regulacje zakładają m.in. zwiększenie wymogów dotyczących obowiązków i odpowiedzialności depozytariuszy, którzy przechowują aktywa funduszy inwestycyjnych. To bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo zarządzanych aktywów.

- Na uwagę zasługuje fakt wymuszenia na TFI zmiany polityki zmiennych składników wynagrodzeń. Dotyczy ona płacenia zarządzającym za osiągane wyniki. Nowe przepisy mają zniechęcać do podejmowania nadmiernego ryzyka w inwestycjach - tłumaczy w rozmowie z money.pl Marcin Kowal, doradca zarządu ds. prawnych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Największe zmiany zachodzą w ramach alternatywnych funduszy inwestycyjnych, czyli wszystkich tych, które lokują pieniądze w aktywa nienotowane na rynkach publicznych. Mowa m.in. o funduszach inwestycyjnych zamkniętych, specjalnych funduszach inwestycyjnych otwartych oraz funduszach typu private equity. Według nowych przepisów wszystkie będą funduszami AFI. Nowe regulacje nakładają dodatkowe obowiązki na podmioty zarządzające funduszami w zakresie m.in. otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności. Wprowadzają też zmiany w sprawozdawczości.

- Zmiany czekają przede wszystkim fundusze typu private equity, które wcześniej w ogóle nie podlegały ustawie o funduszach inwestycyjnych - zauważa Marcin Kowal.

Projekt mówi o wprowadzeniu w Polsce zasady "jednolitego paszportu" w odniesieniu do funduszy. Przewidziany "paszport" dla AFI umożliwi zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przez podmioty z siedzibą w innych państwach UE oraz oferowanie praw uczestnictwa krajowych alternatywnych funduszy inwestycyjnych za granicą.

Marcin Kowal wstrzymuje się z oceną całego projektu, zanim nie nabierze on ostatecznego kształtu ustawy. Zwraca uwagę na to, że komisja parlamentarna ma sporo pomysłów na zmiany wykraczające poza wprowadzenie w życie dyrektyw unijnych, które nie zawsze są w interesie uczestników rynku.

Dyrektywa AIFMD funkcjonuje w Unii Europejskiej od 2011 roku. W Polsce prace nad wprowadzeniem tych przepisów rozpoczęły się w 2013 roku. Zdaniem Marcina Kowala wejdą one w życie nie wcześniej niż w przyszłym roku.

Zobacz też: * *Fundusze inwestycyjne wracają do łask

Tagi: fundusze, wiadomości, gospodarka
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz