Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Oszczędności Polaków zaczęły topnieć

0
Podziel się

Rok 2008 może być pierwszym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, w którym nominalna wartość oszczędności ulegnie zmniejszeniu.

Oszczędności Polaków zaczęły topnieć
bEiZCKjV

Wartość oszczędności, którymi dysponowały gospodarstwa domowe, wyniosła 670,9 mld zł na koniec września 2008 roku.

W ciągu trzech miesięcy oszczędności Polaków zmniejszyły się o 1 mld zł, tj. o 0,05 proc., podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

_ Sytuacja na rynkach kapitałowych obserwowana w IV kwartale skłania już dziś do tezy o tym, że rok 2008 może być pierwszym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, w którym nominalna wartość oszczędności ulegnie zmniejszeniu _ - czytamy w raporcie.

bEiZCKjX

Analitycy podkreślają, że wartość środków pozostających do natychmiastowej dyspozycji, czyli z pominięciem aktywów zgromadzonych w ramach otwartych funduszy emerytalnych, wyniosła w końcu września 531,2 mld zł i była niższa o -4,2% niż w końcu roku 2007.

_ Od początku roku wartość naszych oszczędności zmniejszyła się o -23,4 mld zł czyli o około -3,4% stosunku do stanu z grudnia 2007 _ - czytamy dalej. Według Analiz Online, kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom i dynamikę oszczędności był kryzys na rynkach finansowych.

*ZOBACZ TAKŻE: *Porównaj wyniki funduszyAnalitycy podkreślają, że już od ponad roku obserwujemy wzrost znaczenia defensywnych składników składających się na nasze oszczędności , do których możemy zaliczyć dłużne papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa i bankowe depozyty. Jednocześnie rośnie udział gotówki utrzymywanej poza systemem bankowym i tak też było w trzecim kwartale.

_ Wartość depozytów złotowych i walutowych oraz gotówki na rachunkach bieżących wzrosła w trzecim kwartale o +4,4% osiągając poziom 305,1 mld zł. Warto dodać, że ponad połowa tej kwoty, a dokładnie 151,2 mld zł, to środki spoczywające na rachunkach bieżących. Dzięki dodatniej dynamice po raz kolejny istotnie wzrósł udział depozytów w oszczędnościach Polaków. Na koniec września sięgał on 45,5% czyli powrócił do stanu jaki ostatnio mogliśmy obserwować niemal 3 lata temu, w styczniu 2006 roku _ - ocenia raport.

bEiZCKkd

Dodatnią zmianę w trzecim kwartale odnotowaliśmy również w odniesieniu do gotówki w obiegu (+0,8%) oraz bonów i obligacji skarbowych (+1,6%). W tym ostatnim przypadku o wzroście zadecydowała głównie zwiększająca się sprzedaż obligacji oszczędnościowych, dzięki której wartość tego typu papierów skarbowych pozostająca w rękach osób fizycznych wzrosła w ciągu 3 miesięcy o +5,6% przekraczając granicę 7 mld zł.

Zdaniem autorów raportu, w tej trudnej sytuacji swoją pozycję obroniły również fundusze emerytalne, zwiększając swój udział w rynku o 0,5 pkt proc. do 20,8%.

_ Najgorszą dynamikę odnotowaliśmy w funduszach oferowanych w Polsce przez zagraniczne firmy inwestycyjne na podstawie notyfikacji, których aktywa spadały aż o -24,3%. W funduszach inwestycyjnych rodzimych TFI osoby fizyczne ulokowały w według naszych szacunków 65,5 mld zł, czyli o -12,7% mniej niż w połowie roku. Relatywnie najlepiej poradzili sobie w tej sytuacji ubezpieczyciele - środki zgromadzone przez nich w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych spadły o -4,3% _ - oceniają Analizy Online.

ZOBACZ TAKŻE:

bEiZCKky
fundusze
wiadomości
gospodarka
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)