Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zmiany w ofercie BZ WBK AIB TFI

0
Podziel się:

Towarzystwo otrzymało zgodę na utworzenie nowego funduszu Arka Obligacji FIO oraz na dokonanie zmian w polityce inwestycyjnej Arka Ochrona Kapitału FIO

bFgarTVN

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymało 16 lipca br. zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na utworzenie nowego funduszu inwestycyjnego – Arka Obligacji FIO.

Fundusz ten uzupełni ofertę Towarzystwa w zakresie tzw. funduszy bezpiecznych. Przedmiotem inwestycji funduszu Arka Obligacji staną się długo i średnioterminowe papiery dłużne.

Zarządzany przez Towarzystwo od kwietnia 1998 r. fundusz Arka Ochrona Kapitału FIO, w którego portfelu inwestycyjnym znajdują się papiery wierzycielskie o krótkim, średnim i długim terminie wykupu, od 1 sierpnia br. będzie realizował strategię inwestycyjną skoncentrowaną na rynku pieniężnym poprzez inwestycje m.in. w obligacje o zmiennym oprocentowaniu, obligacje o stałym oprocentowaniu z terminem wykupu do 1 roku, bony skarbowe oraz krótkoterminowe niepubliczne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez Ustawę o funduszach inwestycyjnych.

bFgarTVP

'Wprowadzenie nowego funduszu ma na celu lepsze dopasowanie oferty funduszy Arka do potrzeb klientów w zakresie różnych horyzontów inwestycyjnych w tzw. fundusze bezpieczne. Pragnę przypomnieć, że aktywa funduszu Arka Ochrona Kapitału w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wzrosły o 223% do 425 mln zł, co plasuje ten fundusz wśród najlepiej sprzedających się funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie fundusz Arka Ochrona Kapitału znajduje się w pierwszej dziesiątce największych pod względem aktywów funduszy inwestycyjnych na polskim rynku' - poinformował Money.pl Leszek Kasperski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu oraz członek zarządu BZ WBK AIB TFI.

bFgarTWq
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)