W jakiej branży jest najwięcej pracy?

W jakiej branży jest najwięcej pracy?

Dla mechaników samochodowych na koniec II kwartału było <br> prawie 9 tysięcy wolnych miejsc pracy Fot. Diego Cervo/Dreamstime
Dla mechaników samochodowych na koniec II kwartału było
prawie 9 tysięcy wolnych miejsc pracy

Ponad 80 tysięcy, a gdyby wziąć pod uwagę również miejsca aktywizacji zawodowej (staże lub prace społeczne) - ponad 86 tysięcy wolnych stanowisk wykazali na koniec września pracodawcy w całej Polsce. Zobacz, w jakim województwie i w jakich branżach najłatwiej o znalezienie pracy.

Największe szanse na zatrudnienie mają mieszkańcy następujących województw:

 • śląskiego (11871 wolnych miejsc pracy),
 • dolnośląskiego (11194),
 • mazowieckiego (8234),
 • wielkopolskiego (8122).


W tych czterech regionach resort wskazał niemal tyle samo wakatów, co w pozostałych dwunastu razem wziętych. Najtrudniej o znalezienie zatrudnienia jest natomiast w województwach świętokrzyskim i podlaskim. Tam liczba wolnych miejsc pracy nie przekracza 2 tysięcy.

Budownictwo, przemysł i naprawa samochodów

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych dwa miesiące wcześniej, tylko co trzydziesty pracodawca (czyli 21 tysięcy firm) dysponował wolnymi stanowiskami, z czego prawie 90 procent stanowiły przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Najwięcej, bo prawie jedną czwartą stanowiły wakaty w sektorze przetwórstwa przemysłowego, w tym produkcji:

 • metalowych wyrobów gotowych,
 • odzieży,
 • wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych,
 • przyczep i naczep (z wyłączeniem motocykli),
 • wyrobów z drewna i korka (z wyłączeniem mebli).

Jedno na sześć wolnych miejsc pracy dotyczyło napraw samochodów, a jedno na osiem - budownictwa. Wspólny dla wszystkich tych branż jest fakt, że wakaty istnieją przede wszystkim w sektorze prywatnym.
Liczba wolnych miejsc pracy w poszczególnych branżach (w tysiącach). Stan na 30 czerwca
BranżaOgółemSektorFirmy według wielkości
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
publiczny prywatny duże średnie małe
Ogółem 56,5 7 49,5 28,5 12,6 15,4
Przetwórstwo przemysłowe 13,2 0,1 13,1 8,5 2,8 1,9
Budownictwo 6,9 0,1 6,8 1,5 1,8 3,6
Handel; naprawa samochodów 8,7 0 8,7 3,4 3,1 2,2
Transport i gospodarka magazynowa 5,3 1 4,3 2,2 1,4 1,7
Zakwaterowanie i gastronomia 3,1 0 3,1 0,8 0,6 1,7
Informacja i komunikacja 3,9 0 3,9 2,7 0,6 0,6
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,8 0 1,8 1,5 0,1 0,2
Obsługa rynku nieruchomości 0,8 0,2 0,6 0,3 0,2 0,3
Działalność profesjonalna naukowa i techniczna 3,5 0,3 3,2 1,8 0,4 1,3
Administrowanie i działalność wspierająca 2,2 0,1 2,1 1,5 0,2 0,5
Administracja publiczna i obrona narodowa 2,7 2,7 0 2,3 0,4 0
Edukacja 0,9 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,7 1,3 0,4 1,1 0,3 0,3
Działalność kulturalna, rozrywkowa i rekreacyjna 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1
Pozostała działalność usługowa 0,5 0 0,5 0 0,1 0,4

W pierwszej połowie 2014 roku utworzono ponad 320 tysięcy nowych miejsc pracy, z czego tylko niecałe 10 procent nie zostało zagospodarowanych. Najwięcej nowych stanowisk powstało w małych przedsiębiorstwach, zajmujących się handlem, naprawą samochodów i budownictwem. Przyrost najbardziej widoczny był w województwach:

 • mazowieckim (69,7 tysiąca nowych miejsc pracy),
 • wielkopolskim (42 tysiące nowych miejsc pracy),
 • śląskim (34 tysiące nowych miejsc pracy),
 • małopolskim (29,6 tysiąca miejsc pracy).

 

Najmniej nowopowstałych stanowisk odnotowano na Podlasiu (4,7 tysiąca) i Opolszczyźnie (6,1 tysiąca).

Prawie 14 tysięcy miejsc pracy utworzonych w drugim kwartale 2014 roku nie zostało obsadzonych. Dotyczy przede wszystkim stanowisk:

 • specjalistów (3,7 tysiąca),
 • techników i średniego personelu (1,3 tysiąca),
 • pracowników biurowych (1,4 tysiąca),
 • pracowników usług i sprzedawców (1,6 tysiąca),
 • robotników przemysłowych i rzemieślników (3 tysiące),
 • operatorów, monterów maszyn i urządzeń (1,1 tysiąca),
 • zatrudnionych przy pracach prostych (1,2 tysiąca).

Gdzie jeszcze jest dużo wolnych miejsc pracy? Dowiesz się, przeglądając aktualne ogłoszenia na praca.money.pl.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
wed
83.28.116.* 2015-10-23 20:50
ARTYKUŁ TYPOWO POD WYBORY nie głosujcie na PO/PSL
RStarski
80.254.147.* 2015-04-14 16:17
80 tys stanowisk na 38 mln obywateli. Jakoś to czarno widze...
aaaaaaa863
193.22.252.* 2014-11-16 13:30
Zapomnieli dodać że praca za 1680 brutto
Zobacz więcej komentarzy (4)