Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 4,4% r/r w II kw., wskaźnik NPL: 5,4%

0
Podziel się:

Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Bank Pekao na koniec II kwartału 2020 wyniosła 158,3 mld zł i była wyższa o 4,4% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,4% wobec 5,1% rok wcześniej.

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 4,4% r/r w II kw., wskaźnik NPL: 5,4%
(money.pl)
bEEndtEB

"Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 158 304,8 mln zł i były wyższe o 6 744 mln zł, tj. 4,4% niż na koniec czerwca 2019 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Bank podał, że wolumeny kredytów detalicznych wzrosły o 5,8% r/r do 78,43 mld zł na koniec czerwca w szczególności dzięki dynamicznemu wzrostowi złotowych kredytów hipotecznych o 8,1% r/r. Wolumeny kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 3,2% r/r do 79,87 mld zł dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw (7,4% r/r) oraz rosnącym istotnie należnościom leasingowym.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,4% na koniec czerwca br. wobec 5,1% rok wcześniej.

bEEndtED

"Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 191 896,4 mln zł i były wyższe o 33 766,1 mln zł tj. 21,4% niż na koniec czerwca 2019 r. z wolumenami depozytów korporacyjnych rosnącymi o 37,5% r/r i detalicznych rosnącymi o 13,1% r/r, których udział w strukturze finansowania zwiększa się systematycznie" - czytamy także.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 17 389,2 mln zł i były niższe o 3 013,9 mln zł, tj. 14,8% w porównaniu do końca czerwca 2019 r. Spadek nastąpił głównie w marcu i był spowodowany sytuacją pandemiczną w kraju i zagranicą. Środki z umorzeń funduszy w dużej mierze zostały ulokowane w depozytach bankowych.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

bEEndtFe
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)