Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Akcjonariusze Rafako zdecydowali na NWZ o dalszym istnieniu spółki

0
Podziel się

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Rafako zdecydowało o dalszym istnieniu spółki, wynika z przyjętych uchwał.

Akcjonariusze Rafako zdecydowali na NWZ o dalszym istnieniu spółki
bErojZed

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Rafako S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec wykazania skumulowanej straty w wysokości około 304,7 mln zł, tj. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 38,7 mln zł, postanawia o dalszym istnieniu spółki Rafako S.A." - czytamy w przyjętej uchwale.

NWZ spółki zapoznało się z wyjaśnieniami zarządu, dotyczącymi przyczyn zaistniałej sytuacji. NWZ przyjęło do wiadomości informację, że skumulowana strata ujawniona w jednostkowym bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. wynika z podjęcie przez zarząd decyzji o dokonaniu korekty wycen kontraktów długoterminowych w wyniku przeprowadzenia okresowej analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami, a także podjęcia przez zarząd decyzji o dokonaniu odpisów z tytułu obligacji i innych należności wobec spółki PBG S.A. w restrukturyzacji, wobec której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 12 lutego 2020 r. wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.

"Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami nadzwyczajne walne zgromadzenie Rafako S.A. upoważnia niniejszym zarząd Rafako S.A. do kontynuowania dotychczasowej działalności Rafako S.A., bez konieczności ze strony zarządu zwoływania kolejnych walnych zgromadzeń oraz podejmowania ponownie przez walne zgromadzenie Rafako S.A. uchwał(y) w przedmiocie dalszego istnienia spółki tak długo jak negatywny wynik Rafako S.A. (skumulowana strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego) spowodowana będzie przyczynami, o których mowa w ust. 2 powyżej" - czytamy także.

bErojZef

W uzasadnieniu czytamy, że zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych "jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki". Bilans jednostkowy Rafako S.A. sporządzony przez zarząd na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazał skumulowane straty z lat poprzednich powiększone o stratę netto z okresu bieżącego, w łącznej wysokości około 304,7 mln zł, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki o kwotę 38,7 mln zł, przy czym zarząd wskazał, że wartość kapitału własnego Rafako S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła ponad 131 mln zł.

"Wobec powyższego oraz z uwagi na to, iż dalsze istnienie Rafako S.A. nie jest zagrożone, zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanowił niezwłocznie zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Rafako S.A, w brzmieniu wskazanym powyżej" - czytamy także w uzasadnieniu.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

bErojZeG
energetyka
budownictwo
nieruchomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)