Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Akcjonariusze Santander BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

0
Podziel się:

Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z podjętych uchwał. 

Akcjonariusze Santander BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.
bEsmJyQB

"Zwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w kwocie 2 113 523 989,28 zł w następujący sposób:

- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 1 056 761 994,64 zł,

- kwotę 1 056 761 994,64 zł pozostawia się niepodzieloną" - czytamy w uchwale.

bEsmJyQD

Bank podał, że na 31 grudnia 2019 r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla banku 17,38% i dla grupy kapitałowej banku 15,21%,

- współczynnik kapitałowy ogółem dla banku 19,58% i dla grupy kapitałowej banku 17,07%

"Biorąc pod uwagę powyższe oraz kryteria w zakresie wypłaty dywidendy, przedstawione przez Komisję Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 24 grudnia 2019 r. bank otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 marca 2020 r. dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Z zalecenia Komisji wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r., Bank spełniał kryteria do przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy do 50% zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. W piśmie z dnia 26 marca 2020 r. Komisja wskazała, iż mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, Komisja oczekuje, że banki - niezależnie od wszelkich podjętych już w tym zakresie działań - zatrzymają całość wypracowanego w
poprzednich latach zysku" - czytamy w uzasadnieniu.

bEsmJyQJ

Ponadto w piśmie Komisja wskazała, że oczekuje niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej, podano także.

"Mając na uwadze zalecenie i oczekiwanie Komisji odpowiednio z dnia 9 marca 2020 r. oraz z dnia 26 marca 2020 r., oraz bieżące zmiany w środowisku makroekonomicznym, zarząd banku rekomenduje zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku wypracowanego w roku 2019, a pozostałe 50% zysku pozostawić niepodzielone" - podsumowano.

Walne zgromadzenie podjęło też decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Santander Bank Polska poprzez emisję akcji serii O o maksymalnie 1 050 000 zł w związku z realizacją programu motywacyjnego.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

bEsmJyRe
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)