Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Akcjonariusze Seleny FM zdecydują 27 maja o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

0
Podziel się:

Zarząd Seleny FM zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 6 850 200 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,3 zł, podała spółka. Na kapitał zapasowy ma trafić kwota w wysokości 23 665 342,24 zł.

Akcjonariusze Seleny FM zdecydują 27 maja o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.
bECUppeJ
  1. Selena FM już w swoim prospekcie emisyjnym z 2008 roku oraz w stałej komunikacji z inwestorami informowała o intencji/polityce wypłaty dywidendy. Jednocześnie spółka wskazała, że wyplata dywidendy może nastąpić po okresie ekspansji grupy tzn. po realizacji strategii intensywnego rozwoju i inwestycji. Spółka zobowiązała się, że będzie rekomendować dla WZA do wypłaty dywidendy w kwocie ok. 25-50% z zysku wynikającego ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy.
  1. Zarządzanie pozycją gotówkową i przepływami pieniężnymi a co za tym idzie zdolnością do wypłaty dywidendy jest określana z pozycji skonsolidowanych wyników grupy. Skonsolidowany wynik netto grupy wyniósł 26 660 tys. zł za rok 2018.
  1. Zarząd Selena FM S.A. rekomendując wypłatę dywidendy wziął pod uwagę obecną pozycję gotówkową grupy, aktualna sytuacja rynkową i publikowane prognozy gospodarcze.
bECUppfm
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)