Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Altus TFI miało 2,55 mln zł zysku netto, 4,27 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

0
Podziel się:

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 2,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Altus TFI miało 2,55 mln zł zysku netto, 4,27 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.
bEEAUGjp

Zysk operacyjny wyniósł 4,27 mln zł wobec 14,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,22 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 70,85 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 6,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 49,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 101,57 mln zł w porównaniu z 240,4 mln zł rok wcześniej.

bEEAUGjr

"Na wyniki po III kwartałach 2019 roku miały wpływ zdarzenia jednorazowe odnotowane w szczególności w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku dot. emitenta. Do zdarzeń tych należy przekazanie części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub podmiotów spoza grupy kapitałowej jak również rozpoczęcie likwidacji kilku funduszy inwestycyjnych. Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając również drastyczny spadek aktywów w przekazanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez emitenta oraz grupę kapitałową przychodów" - czytamy w komentarzu do wyników.

Spółka podała, że spadek aktywów spowodowany był zarówno sytuacją na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych jak również wysokim ryzykiem wizerunkowym związanym w szczególności z nadal toczącymi się postępowaniami karnymi przeciwko byłym członkom zarządu oraz postępowaniami administracyjnymi przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 7,66 mln zł wobec 42,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

bEEAUGjS
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)