Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Altus TFI miało szacunkowo 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

0
Podziel się:

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało szacunkowo 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 23,1 mln zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 84,6% r/r, podała spółka.

Altus TFI miało szacunkowo 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

"Szacunkowe wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Altus TFI:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 45 817 tys. zł, wobec:

- 89 967 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 49,1%;

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej grupy kapitałowej Altus TFI wyniosły 41 538 tys. zł.,

wobec:

- 60 535 tys. zł. w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 31,4%;

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 4 279 tys. zł, wobec

- 29 432 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 85,5%;

d) szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 3 554 tys. zł, wobec:

- 23 107 tys. zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 84,6%" - czytamy w komunikacie.

Pierwszy kwartał 2019 roku jest pierwszym okresem działalności Altus TFI po przekazaniu znacznej części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie Rockbridge TFI. W I kw. 2019 roku zostały przekazane do Rockbridge TFI kolejne 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Rozpoczęto również likwidacje 1 funduszu zamkniętego oraz 1 subfunduszu wydzielonego w ramach Altus Fundusz Inwestycyjnych Otwarty Parasolowy. Ponadto przekazano zarządzanie jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym poza grupę kapitałową Altus TFI, przypomniano.

"Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając także drastyczny spadek aktywów w przekazanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez emitenta oraz grupę kapitałową przychodów. Wartość kosztów operacyjnych jest uzależniona od wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez emitenta, przy czym część tych kosztów stanowią koszty stałe niezależne od wielkości zarządzanych aktywów - stąd też wolniejszy spadek kosztów operacyjnych od spadku przychodów. Na poziom kosztów operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w spółce, z tytułu zakończenia współpracy" - czytamy dalej.

Wynik finansowy Altus TFI spadł w stosunku do porównywalnego okresu przede wszystkim z powodu spadku przychodów związanych ze zmniejszeniem wartości aktywów zarządzanych funduszy, wskazano także.

Szacunkowy jednostkowy przychód ze sprzedaży Altus TFI wyniósł 25 813 tys. zł wobec 75 128 tys. zł w I kw. 2018 r., co stanowi spadek o 65,6%. Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł - 1 580 tys. zł, wobec 20 067 tys. zł w I kw. 2018 r., co stanowi spadek o 107,9%, podano również.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)