Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Altus TFI przeniesie na Forum TFI zarządzanie funduszem Takto NSFIZ

0
Podziel się:

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło z Forum TFI umowę, na mocy której przeniesie nieodpłatnie na Forum zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny (NSFIZ), podało Altus TFI.

Altus TFI przeniesie na Forum TFI zarządzanie funduszem Takto NSFIZ

"Na podstawie umowy, Altus TFI przeniesie nieodpłatnie na Forum TFI, a Forum TFI przejmie zarządzanie funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania nastąpi [...] z dniem wejścia w życie zmiany statutu funduszu, polegającej na wskazaniu Forum TFI, jako towarzystwa zarządzającego funduszem" - czytamy w komunikacie.

Umowa zostaje zawarta pod następującymi warunkami, z których wskazany w pkt 1), 3), 4) oraz jeden ze wskazanych w pkt 2) powinny ziścić się w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku: 1) zgoda na przejęcie zarządzania i zmianę statutu; 2) możliwość dokonania przejęcia zarządzania zostanie zapewniona na skutek: a) bezwarunkowej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu zarządzania funduszem pozyskanej przez Forum TFI; lub b) upływu terminu przewidzianego w przepisach prawa, w którym UOKiK może wydać decyzję w sprawie koncentracji; lub c) postanowienia Urzędu o umorzeniu postępowania w sprawie przejęcia zarządzania funduszem lub zwrotu zgłoszenia koncentracji z uwagi na okoliczność, że transakcja taka nie podlega zgłoszeniu; 3) Altus TFI uzyska zgody uczestników funduszu na przekazanie do Forum TFI ich danych osobowych; 4) Forum TFI nie doręczy Altus TFI, w terminie 10 dni oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź też doręczy oświadczenie o niekorzystaniu z
prawa odstąpienia, podano także.

"W przypadku, gdy w terminie do 31 lipca 2019 r. nie dojdzie do łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej lub też Forum TFI złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a strony zwolnione będą ze wzajemnych roszczeń" - podsumowano w komunikacie.

Altus TFI jest niezależnym (tzn. niepowiązanym bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)