Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Altus TFI przeniesie na Forum TFI zarządzanie funduszem Takto NSFIZ

0
Podziel się:

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło z Forum TFI umowę, na mocy której przeniesie nieodpłatnie na Forum zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny (NSFIZ), podało Altus TFI.

Altus TFI przeniesie na Forum TFI zarządzanie funduszem Takto NSFIZ
bEKsUwut

"Na podstawie umowy, Altus TFI przeniesie nieodpłatnie na Forum TFI, a Forum TFI przejmie zarządzanie funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania nastąpi [...] z dniem wejścia w życie zmiany statutu funduszu, polegającej na wskazaniu Forum TFI, jako towarzystwa zarządzającego funduszem" - czytamy w komunikacie.

Umowa zostaje zawarta pod następującymi warunkami, z których wskazany w pkt 1), 3), 4) oraz jeden ze wskazanych w pkt 2) powinny ziścić się w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku: 1) zgoda na przejęcie zarządzania i zmianę statutu; 2) możliwość dokonania przejęcia zarządzania zostanie zapewniona na skutek: a) bezwarunkowej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu zarządzania funduszem pozyskanej przez Forum TFI; lub b) upływu terminu przewidzianego w przepisach prawa, w którym UOKiK może wydać decyzję w sprawie koncentracji; lub c) postanowienia Urzędu o umorzeniu postępowania w sprawie przejęcia zarządzania funduszem lub zwrotu zgłoszenia koncentracji z uwagi na okoliczność, że transakcja taka nie podlega zgłoszeniu; 3) Altus TFI uzyska zgody uczestników funduszu na przekazanie do Forum TFI ich danych osobowych; 4) Forum TFI nie doręczy Altus TFI, w terminie 10 dni oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź też doręczy oświadczenie o niekorzystaniu z
prawa odstąpienia, podano także.

"W przypadku, gdy w terminie do 31 lipca 2019 r. nie dojdzie do łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej lub też Forum TFI złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a strony zwolnione będą ze wzajemnych roszczeń" - podsumowano w komunikacie.

bEKsUwuv

Altus TFI jest niezależnym (tzn. niepowiązanym bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

bEKsUwuW
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)