Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Best przyjął program publicznej emisji obligacji o wartości do 200 mln zł

0
Podziel się:

Best przyjął program publicznej emisji obligacji o wartości do 200 mln zł wielu serii, podała spółka. Best planuje w najbliższych dniach złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny związany z programem.

Best przyjął program publicznej emisji obligacji o wartości do 200 mln zł
(money.pl)

"Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą oferowane w trybie oferty publicznej. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu nastąpią w okresie ważności prospektu, tj. w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podano również.

"Finalizujemy prace nad prospektem. W najbliższych dniach zamierzamy złożyć go w Komisji Nadzoru Finansowego" - zapowiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Best podkreśla, że jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych od ponad dekady. GK Bet wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 044 mln zł, z czego 747 mln zł zostało już spłacone.

"Tylko w minionym roku wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 226 mln zł, z czego część przed terminem. Były to głównie obligacje wyemitowane w ramach ofert publicznych zrealizowanych w latach 2015-2016. Liczę, że duża grupa inwestorów, którzy wówczas nabyli nasze obligacje, ponownie zainteresuje się inwestycją w papiery dłużne Best. Jestem przekonany, że Best będzie nadal postrzegany jako atrakcyjny i bezpieczny emitent obligacji. Dobrą kondycję finansową naszej grupy potwierdzają z jednej strony wysokie spłaty z zarządzanych portfeli, a z drugiej - jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia" - wskazał prezes.

Na koniec września wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych Best był na poziomie 1,00, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji spółki wynosi 2,50, podkreślono w materiale.

Pod koniec grudnia ub.r. Best planował przeprowadzenie w przyszłym roku emisji publicznej obligacji, z której środki w całości przeznaczy na zakup nowych portfeli wierzytelności.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r.

Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)