Notowania

finanse
26.03.2020 16:57

BFG zaktualizuje MREL, co zmniejszy niedobory o ponad 25 mld zł w skali sektora

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w najbliższym cyklu planistycznym będzie aktualizował wysokość minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) wyznaczanego bankom, co - według wstępnych obliczeń Funduszu - spowoduje zmniejszenie się niedoborów względem docelowego MREL o ponad 25 mld zł w skali sektora, podał BFG.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zgodnie z przepisami prawa wysokość minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (ang. Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities - MREL), zależy od obowiązujących wymogów kapitałowych oraz buforów. W konsekwencji zniesienia bufora ryzyka systemowego, który wynosił dotychczas 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, znaczącemu obniżeniu ulegną wymogi z tytułu MREL. Dlatego też, Fundusz w najbliższym cyklu planistycznym będzie odpowiednio aktualizował wysokość MREL wyznaczanego bankom. Według wstępnych obliczeń Funduszu zmiana ta spowoduje zmniejszenie się niedoborów względem docelowego MREL o ponad 25 mld zł w skali sektora" - czytamy w komunikacie.

Fundusz w planach przymusowej restrukturyzacji podlegających przeglądowi lub aktualizacji, działając na podstawie art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1450, określa ścieżkę dojścia do docelowych MREL poprzez wyznaczenie celów śródokresowych na każdy rok, mając na celu zapewnienie optymalnego rozłożenia w czasie wzrostu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych przez podmioty objęte wymogiem, podano także.

"Biorąc pod uwagę obecne wydarzenia związane z pandemią COVID-19, obserwowaną u uczestników rynku wysoką awersję do ryzyka, a tym samym utrudnienie lub ograniczenie możliwości emisji zobowiązań kwalifikowalnych w najbliższym okresie, Fundusz informuje, że śródokresowe cele MREL wyznaczone podmiotom krajowym identyfikowanym jako podmioty przymusowej restrukturyzacji na koniec 2020 r. nie będą traktowane przez Fundusz jako obligatoryjne" - czytamy dalej.

Zgodnie z przepisami dyrektywy BRRD2, której proces implementacji do polskiego porządku prawnego jest w toku, podmioty krajowe będą musiały spełnić śródokresowy MREL na dzień 1 stycznia 2022 r. Co do zasady poziomy śródokresowe powinny przy tym zapewnić liniowy wzrost funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych w kierunku wypełnienia docelowego wymogu. Dodatkowo, w wyniku implementacji BRRD2, docelowy termin na spełnienie wymogu MREL zostanie wydłużony o rok, tzn. do 1 stycznia 2024 r., wskazał także BFG.

W najbliższym cyklu planistycznym Fundusz zastosuje zarówno wydłużony termin docelowy, tj. 1 stycznia 2024 r, jak również wskaże jako termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego 1 stycznia 2022 r., zapowiedziano także.

"Fundusz na bieżąco śledzi sytuację na rynkach finansowych oraz jej wpływ na polski sektor bankowy, a tym samym będzie podejmował adekwatne działania do zaistniałej sytuacji w ramach obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie Fundusz wyraża przekonanie, że uwolnienie dodatkowej kwoty funduszy własnych oraz ograniczenie bieżących kosztów związanych z wymogiem MREL podmioty krajowe wykorzystają na utrzymanie odpowiedniego poziomu finansowania gospodarki lub na wsparcie kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na panującą pandemię COVID-19. Ograniczanie negatywnych skutków obecnej sytuacji stanowi naszą wspólną odpowiedzialność" - podsumowano w komunikacie.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz