Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

BNP Paribas BP szacuje, że wynik odsetkowy będzie niższy o 45-60 mln zł w 2020

1
Podziel się

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska szacuje, że obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) wpłynie negatywnie na wynik odsetkowy banku i grupy za 2020 r. w przedziale prognozowanym od 45 do 60 mln zł, podał bank. 

BNP Paribas BP szacuje, że wynik odsetkowy będzie niższy o 45-60 mln zł w 2020
bDZhEpfp

"Bank szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca 2020 r. o obniżeniu referencyjnej stopy procentowej z 1,5% do 1,0% od 18 marca oraz o podwyższeniu oprocentowania rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 1,0% od 30 kwietnia br., będą miały łącznie negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku i grupy za 2020 rok w przedziale prognozowanym od 45 do 60 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Rzeczywisty wpływ będzie uzależniony od krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych. Zarówno szacunki jak i założenia mogą ulec zmianie, zaznaczono.

"Dodatkowo szacuje się, że w wyniku obniżenia stóp procentowych wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat w marcu 2020 r. będzie ujemny i może wynieść ok. 30-40 mln zł" - czytamy dalej.

bDZhEpfr

Bank podał, że na bieżąco monitoruje i ocenia wpływ epidemii koronawirusa na sytuację płynnościową i kapitałową, która pozostaje dobra.

"Pozytywny wpływ na płynność sektora bankowego miała decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca 2020 r. o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5% (co oznacza pozostawienie większych środków do dyspozycji banków) oraz decyzje Narodowego Banku Polskiego w zakresie skupu obligacji skarbowych, kredytu wekslowego oraz operacji repo (zwiększające możliwości zarządzania płynnością bieżącą przez banki)" - podkreślono.

Bank wskazał również, że dzięki obniżeniu poziomu bufora ryzyka systemowego do 0% z 3% minimalne wymogi kapitałowe dla banku i grupy obniżyły się do poziomu 10,75% dla łącznego współczynnika wypłacalności Banku (TCR) oraz do poziomu 8,75% dla współczynnika kapitału Tier 1. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. skonsolidowany TCR wyniósł: 15,03%, a Tier 1: 12,78%.

Bank przypomniał także, że zgodnie z komunikatem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) z 26 marca obniżeniu ulegnie wysokość wymogów MREL, zaś BFG wydłuży docelowy termin spełnienia wymogu do 1 stycznia 2024 r. (zamiast 1 stycznia 2023 r.), jak również wskaże jako termin spełnienia pierwszego wiążącego celu śródokresowego 1 stycznia 2022 r. (zamiast 1 stycznia 2021 r.).

bDZhEpfx

"Do dnia publikacji niniejszego raportu bank nie otrzymał informacji na temat zaktualizowanych indywidualnych wymogów MREL" - czytamy także.

Bank podał, że podejmuje działania, których celem jest zapewnienie ciągłości usług, przy jednoczesnej dbałości o zdrowie pracowników, jak również bezpieczeństwo powierzonych środków klientów. Obecnie jedynie 6 oddziałów banku (z łącznie 509) jest zamkniętych, zaś w celu zminimalizowania ryzyka ponad 80% pracowników w centrali pracuje zdalnie, a osoby fizycznie pojawiające się w biurze pracują w systemie wymiennym.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

bDZhEpfS
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
Eryk
rok temu
Wyskakuje z lokalami skarpety.