Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA

0
Podziel się:

Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dotyczący relacji długu netto do EBITDA (w jednym przypadku długu brutto do EBITDA), podała spółka. Wstępna wartość wskaźnika dług netto/EBITDA wyniosła 3,76x po I kwartale 2020 roku, podczas gdy kowenant przewiduje maksymalnie 3,5x.

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA
bEsnbpxh

"Zgodnie z zapisami obowiązujących umów, spółka zobowiązała się do utrzymania w okresie kredytowania, na dzień kończący każdy kwartał kalendarzowy wskaźnika dług netto / EBITDA dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,50, przy czym zgodnie z wstępnie szacowanymi wynikami wskaźnik ten kształtować się będzie na poziomie 3,76 (odpowiednio wskaźnik finansowy dług brutto / EBITDA dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,70, przy czym zgodnie z wstępnie szacowanymi wynikami wskaźnik ten kształtować się będzie na poziomie 4,19)" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo w dwóch spółkach zależnych Segmentu Motoryzacja (Grupa BAP) możliwe jest naruszenie kowenantu w wyniku nieosiągnięcia ustalonego poziomu wskaźnika rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży, a przez to naruszenia jednego z warunków umowy kredytowej o wspólny limit kredytowy, której poręczycielem jest Boryszew, podano również.

"Przyczyną nieosiągnięcia zadeklarowanych w umowach kredytowych wskaźników było w szczególności pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz ograniczenia logistyczne wpływające istotnie na trwałość łańcucha dostaw oraz ograniczenia produkcyjne w branży motoryzacyjnej spowodowane rozwojem epidemii koronawirusa. Powyższe skutkowało koniecznością czasowego wstrzymania działalności produkcyjnej w zakładach produkcyjnych spółek Grupy Maflow i Grupy BAP" - czytamy dalej.

bEsnbpxj

W związku z formułą wyliczenia wskaźnika, zakładającą kalkulację poziomu EBITDA dla czterech kolejnych kwartałów emitent ocenia, iż poziom wskaźnika będzie utrzymywał się ponad ustalonymi w umowach przynajmniej do końca 2020 roku, zapowiedziano.

"Mając powyższe na uwadze zarząd spółki wystąpił do banków kredytujących z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem wyżej wymienionego kowenantu finansowego i czasowej zmiany wymaganych wskaźników finansowych. Zgodnie ze wstępną informacją dotyczącą terminów podjęcia decyzji w sprawie wniosku uzyskaną od zainteresowanych banków, spółka powinna otrzymać informację o ich decyzjach w lipcu bieżącego roku" - podsumowano.

Wyniki za I kwartał 2020 roku zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikację zaplanowano na 29 czerwca 2020 roku.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

bEsnbpxK
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)