Notowania

chemia
09.08.2019 09:03

Ciech Soda Romania rozpoczął przygotowania na wypadek wstrzymania produkcji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Rada Dyrektorów Ciech Soda Romania (CSR), spółki zależnej Ciechu, podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań na wypadek konieczności wstrzymania produkcji przez CSR, w sytuacji zaprzestania dostaw pary technologicznej przez jedynego dostawcę pary - spółkę S.C. CET Govora w upadłości układowej (CET), podał Ciech. W ocenie spółki, ewentualna hibernacja rumuńskiego zakładu nie powinna zagrozić osiągnięciu celu ponad 900 mln zł EBITDA (Z) w 2021 roku, zgodnie ze Strategią Grupy Ciech na lata 2019 - 2021. 

Podziel się
Dodaj komentarz

"Powyższa decyzja jest wynikiem wypowiedzenia umowy przez CET, oceny przebiegu dotychczasowych negocjacji z CET dotyczących ustalenia nowych warunków umowy oraz efektem dogłębnej analizy skutków ekonomicznych dla CSR. W przypadku akceptacji ceny proponowanej przez CET, cena pary wraz z certyfikatami CO2 wzrosłaby o ok. 135% w stosunku do ceny pary wraz z certyfikatami CO2 obowiązującej w 2018 roku. Przyjęcie nowej ceny pary przez CSR skutkowałoby trwałą nierentownością produkcji w fabryce CSR" - czytamy w komunikacie.

CSR podejmie wszelkie konieczne i odpowiednie działania zapobiegawcze w celu ochrony interesów CSR na wypadek braku możliwości kontynuowania produkcji przez CSR, w tym m.in.:

  1. renegocjowanie, rozwiązanie lub wypowiedzenie umów, które z uwagi na zmianę sytuacji ekonomicznej nie mogą być kontynuowane na dotychczasowych zasadach;
  1. przygotowanie koncepcji optymalizacji struktury organizacyjnej oraz kadrowej z dostosowaniem jej do nowej sytuacji ekonomicznej CSR;
  1. przygotowanie procedur oraz planów działań związanych z bezpieczeństwem procesu technologicznego, aparatów i urządzeń produkcyjnych oraz pozostałych składników majątku CSR po zatrzymaniu produkcji w fabryce CSR;
  1. przegląd wydanych decyzji, zezwoleń i koncesji pod kątem dokonania niezbędnych zawiadomień, zmian i zgłoszeń w momencie wystąpienia sytuacji zatrzymania produkcji w fabryce CSR, wymieniono w komunikacie.

"Emitent wspólnie z CSR analizuje wszystkie możliwe scenariusze działania, łącznie z hibernacją rumuńskiego zakładu. Emitent oraz CSR rozpoczęli pracę nad przygotowaniem kompleksowego pakietu osłonowego dla pracowników CSR oraz oddziału emitenta w Rumunii ("Oddział"), uwzględniającego w szczególności program dobrowolnych odejść, działania z zakresu outplacementu i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk Grupy Ciech" - czytamy dalej.

W ocenie emitenta, ewentualna hibernacja rumuńskiego zakładu nie powinna zagrozić osiągnięciu celu ponad 900 mln zł EBITDA (Z) w 2021 roku, zgodnie ze Strategią Grupy Ciech na lata 2019 - 2021, zaznaczono w informacji.

"W analizach przy tworzeniu Strategii Grupy Ciech na lata 2019-2021 założono, iż w 2021 udział biznesu rumuńskiego w EBITDA (Z) Grupy Ciech wyniesie mniej niż 1%. Emitent zakładał, iż biznes rumuński wygenerowałby w 2019 roku EBITDA (Z) w wysokości ok. 25 mln zł, przy ujemnych przepływach pieniężnych" - podano w komunikacie.

Mając na uwadze podjętą przez Radę Dyrektorów CSR decyzję, zarząd emitenta podjął uchwałę o rozpoczęciu adekwatnych działań zapobiegawczych w oddziale w celu ochrony interesów oddziału - na wypadek braku możliwości kontynuowania produkcji przez CSR, podsumowano w informacji.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

Tagi: chemia, farmacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
30-08-2019

nank90no nic strasznego się nie stanie

Rozwiń komentarze (1)