Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
budownictwo
05.03.2020 17:22

Develia zidentyfikowała zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik grupy za 2019 r.

Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Develia, w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok zaplanowaną na 12 marca 2020 roku, zidentyfikowała zdarzenia, mające istotny wpływ na wyniki za IV kwartał i za cały 2019 rok, poinformowała spółka. 

Podziel się
Dodaj komentarz

"Grupa kapitałowa Develia ujęła w wynikach finansowych za 2019 rok kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

1. za 2019 rok narastająco [...]:

- spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na złote, w kwocie 18 056 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych'

- spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 12 320 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Przychody finansowe'

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu euro (kurs euro na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 4,2585 zł tj. zanotował spadek o 0,0415 zł w stosunku do kursu euro na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wynosił 4,3000 zł), na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za 2019 rok wyniósł 5 736 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

2. za IV kwartał 2019 roku [...]:

- spadek wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na zł, w kwocie 38 620 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Zysk/Strata z nieruchomości inwestycyjnych'

- spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 15 365 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Przychody finansowe'

Wpływ opisanej powyżej zmiany kursu euro (kurs euro na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 4,2585 zł tj. zanotował spadek o 0,1151 zł w stosunku do kursu euro na dzień 30 września 2019 roku, który wynosił 4,3736 zł), na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za IV kwartał 2019 roku wyniósł 23 255 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę" - czytamy w komunikacie.

Zmiana kursu euro ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację i działalność operacyjną spółek grupy kapitałowej Develia, zastrzeżono.

"Grupa kapitałowa Develia ujęła w wynikach finansowych za 2019 rok istotne kwoty będącą rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i mającą istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

- w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku Wola Retro w Warszawie ujęta została wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Wola Retro. Wartość godziwa nieruchomości wyniosła na 31.12.2019 r. 71 020 tys. euro, a wpływ ujęcia wyceny na wynik finansowy brutto wyniósł 12 437 tys. euro (52 963 tys. zł), z czego 1 526 tys. euro(6 498 tys. zł) została ujęta w wynikach za IV kwartał 2019 roku,

- w związku ze zmianą sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości handlowych we Wrocławiu oraz aktualizacją szacunków dotyczących wyniku operacyjnego netto spółki Arkady Wrocławskie spadła wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Arkady Wrocławskie, która wyniosła na 31.12.2019 r. 54 000 tys. euro, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 15 340 tys. euro (65 325 tys. zł), z czego 7 060 tys. euro (30 065 tys. zł) została ujęta w wynikach za IV kwartał 2019 roku,

- zmiana wartości pozostałych nieruchomości wyniosła 830 tys. euro (3 535 tys. zł).

Wpływ opisanej powyżej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w euro na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za 2019 roku wyniósł 15 897 tys. zł. i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę.

Develia podała że w roku 2019 grupa poniosła nakłady na nieruchomości inwestycyjne w łącznej kwocie 17 613 tys. zł. Kwota została ujęta w pozycji 'Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych' i spowodowała zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto. W 2019 r. grupa dokonała rozliczenia z tytułu linearyzacji przychodów z najmu w kwocie 5 742 tys. zł. Kwota została ujęta w pozycji 'Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych' i spowodowała zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto.

Ponadto grupa kapitałowa ujęła w wynikach finansowych za 2019 rok istotne kwoty będące rezultatem podpisanych umów sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (koszty transakcyjne i inne koszty bezpośrednio związane z w/w transakcjami) dotyczących:

- Silesia Star w Katowicach oraz Retro Office House we Wrocławiu w łącznej kwocie 29 112 tys. zł.

- Wola Center w Warszawie w kwocie 4 814 tys. zł

Opisane powyżej koszty w łącznej wysokości 33 926 tys. zł zostały ujęte w pozycji 'Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych' i spowodowały zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto" - czytamy dalej.

Spółka przedstawiła wartości nieruchomości inwestycyjnych grupy na dzień 31 grudnia 2019 roku: Arkady Wrocławskie - 54 000 tys. euro, Wola Center - 101 900 tys. euro, Sky Tower - 120 970 tys. euro, Wola Retro - 71 020 tys. euro. Z kolei wartości nieruchomości inwestycyjnych grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła: Arkady Wrocławskie - 69 340 tys. euro, Wola Center - 102 300 tys. euro, Sky Tower - 121 .400 tys. euro, Silesia Star - 54 375 tys. euro, Retro Office House - 58 800 tys. euro, Wola Retro - 42 500 tys. euro, podano również.

Wpływ ujęcia opisanych zmian na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za 2019 rok wyniósł 73 178 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę, wyliczono.

"Develia ujęła w wynikach finansowych za 2019 rok znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

- otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2019 rok wyniosła 234 596 tys. zł. W IV kwartale 2019 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 54 518 tys. zł.,

- zmiana wartości odpisów aktualizacyjnego na udziały i akcje emitenta w spółkach w kwocie 4 496 tys. zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy emitenta za 2019 rok. W IV kwartale 2019 roku w wynikach spółki ujęta została kwota 7 715 tys. zł, która zwiększyła wynik" - podsumowano.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz