Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Dom Development miał 38,54 mln zł zysku netto, 49,72 mln zł zysku EBIT w I kw.

0
Podziel się:

Dom Development odnotował 38,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 84,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Development miał 38,54 mln zł zysku netto, 49,72 mln zł zysku EBIT w I kw.

"Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. w I kwartale 2020 zgodnie z planem, dzięki terminowej realizacji projektów, przekazała 549 lokali, co przełożyło się na przychody na poziomie 314,1 mln zł i zysk netto wynoszący 38,5 mln zł. Grupa utrzymała w I kwartale wysoką marżę brutto sięgającą 29,5%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 49,72 mln zł wobec 105,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 314,14 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 528,19 mln zł rok wcześniej.

Według spółki w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku najistotniejszym czynnikiem wpływającym na bieżącą działalność grupy było ogłoszenie epidemii COVID-19 w marcu 2020 roku oraz związane z nią ograniczenia życia społecznego i gospodarczego. W związku z tym grupa sprzedała w minionym kwartale 815 lokali netto (-12% r/r). Na niższą sprzedaż lokali w tym okresie wpłynęły ograniczenia związane z epidemią koronawirusa i wiążąca się z tym niepewność klientów, jak również ograniczenie oferty przez spółkę, wyjaśniono.

"Pierwsze dwa miesiące tego roku były udane, utrzymywał się silny popyt, ceny lokali rosły, a zakupom nieruchomości sprzyjała dobra sytuacja makroekonomiczna. W marcu ze względu na doniesienia dotyczące COVID-19, a następnie wprowadzone ograniczenia widoczny był mniejszy ruch w biurach sprzedaży. Niepewność związana z epidemią wydłuża proces decyzyjny klientów przy zakupie mieszkania. Jednocześnie banki zaostrzyły wymagania kredytowe, w tym wymagany poziom wkładu własnego. Widoczne są także zaburzenia procesów administracyjnych spowodowane epidemią. Szybko dostosowaliśmy się do nowych warunków, utrzymując ciągłość działania w każdym obszarze, w tym terminowo realizując budowy i przekazania. W ramach zarządzania ryzykiem czasowo wstrzymaliśmy rozpoczęcie realizacji części projektów gotowych do startu i obserwujemy czynniki, które dotychczas wspierały popyt na mieszkania, takie jak kondycja rynku pracy, stopy procentowe oraz dostępność kredytów. Zdecydowaliśmy także o zawieszeniu pierwotnej rekomendacji
dotyczącej wypłaty dywidendy, by móc podjąć decyzję w tym zakresie w oparciu o pełniejsze zrozumienie wpływu epidemii COVID-19 na polską gospodarkę i rynek mieszkaniowy" - skomentował prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że szybka reakcja na zmiany spowodowane epidemią COVID-19 umożliwiła grupie kontynuację działalności we wszystkich obszarach - budowa wszystkich 54 projektów z 4 884 lokalami przebiegała zgodnie z planem, a przekazania mieszkań w 6 projektach zaplanowane są z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu. W okresie styczeń-marzec 2020 Grupa rozpoczęła budowę 3 projektów z 506 lokalami. Zarząd w ramach zarządzania ryzykiem zadecydował o czasowym wstrzymaniu rozpoczęcia realizacji części projektów gotowych do startu. W efekcie na koniec marca 2020 Grupa posiadała 1 890 lokali w ofercie sprzedaży.

"Zarząd spółki zdecydował się na zabezpieczenie płynności finansowej spółek grupy poprzez uruchomienie linii kredytowych o wartości 248 440 tys. zł, dzięki którym skonsolidowany stan środków pieniężnych i środków na rachunkach powierniczych grupy na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 639 832 tys. zł przy zadłużeniu z tytułu obligacji i kredytów w kwocie 693 440 tys. zł. W ocenie zarządu spółki sytuacja płynnościowa grupy kapitałowej Dom Development jest bardzo dobra, co potwierdziły także liczne analizy możliwego wpływu epidemii i spowodowanego nią kryzysu gospodarczego na działalność spółek grupy. Dzięki sprawnej reakcji spółek grupy, mimo zmian w sposobie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, epidemia COVID-19 nie miała wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe zaprezentowane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 31 marca 2020 r." - czytamy w raporcie finansowym.

Według stanu na 31 marca 2020 roku bank ziemi Grupy wynosił 14 215 lokali (grunty kupione i kontrolowane), co oznacza wzrost o 15% r/r. Bank ziemi wzrósł na wszystkich trzech rynkach działalności. W okresie styczeń-marzec 2020 Dom Development przeznaczył 80 mln zł na zakup nowych działek, podano także.

"W obliczu dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym i dużej niepewności wierzę, że mamy wszelkie narzędzia do tego, by złagodzić skutki dla spółki wynikające z nadchodzącego kryzysu, a nawet umocnić naszą pozycję rynkową. Mamy mocny bilans, bardzo wysoką płynność, silny i dobrze zdywersyfikowany bank ziemi oraz przede wszystkim bardzo doświadczoną kadrę, która z powodzeniem przeprowadziła spółkę przez spowolnienie w latach 2001 oraz 2008-2009" - podsumował Szanajca.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 39,14 mln zł wobec 74,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.

budownictwo
nieruchomości
giełda
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)