Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
energetyka
06.03.2020 08:45

Elektrobudowa ma ugodę z Tauron Ciepło ws. budowy nowego bloku ciepłowniczego

Elektrobudowa zawarła ugodę z Tauron Ciepło Sp. z o.o. która zakończyła wszystkie spory związane ze złożeniem przez Tauron Ciepło żądania wypłaty ok. 12,6 mln zł z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z dnia 20 czerwca 2013 r., podała spółka. Zawarcie ugody wpłynie na poprawę wyniku finansowego roku 2020 w kwocie ok. 10,7 mln zł, podano także.

Podziel się
Dodaj komentarz

Ugoda zakończyła wszystkie spory związane ze złożeniem przez Tauron Ciepło żądania wypłaty, a następnie uzyskaniem przez zamawiającego środków, na kwotę ok. 12,6 mln zł z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z dnia 20 czerwca 2013 roku wystawionej przez PKO Bank Polski w związku z realizacją przez spółkę kontraktu budowlanego pn. "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy, podano w komunikacie.

Na mocy ugody strony postanowiły, że Tauron Ciepło zwróci emitentowi kwotę ok. 10,7 mln zł (kwota zwracana).

"Zapłata kwoty zwracanej nastąpi pod warunkiem złożenia przez spółkę oświadczeń o cofnięciu wszczętych postępowań, w tym złożenia oświadczenia o cofnięciu postępowania przed Sądem Okręgowym w Katowicach z inicjatywy spółki przeciwko Tauron Ciepło o zapłatę kwoty ok. 12,6 mln zł. Kwota ok. 1,9 mln zł, stanowiąca różnicę między kwotą wypłaconą Tauron Ciepło przez bank z gwarancji a kwotą zwracaną, stanowi kwotę, która na podstawie zawartej ugody, należna będzie Tauron Ciepło" - wyjaśniono w komunikacie.

Zawarcie i prawidłowe wykonanie ugody zaspokaja i wyczerpuje wszelkie roszczenia spółki czy Tauron Ciepło w związku z realizacją umowy.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego emitent ocenia, iż zawarcie ugody wpłynie na poprawę wyniku finansowego roku 2020 w kwocie ok. 10,7 mln zł" - czytamy także.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Tagi: energetyka, budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz