Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Feerum miało 15,16 mln zł zysku netto, 17,54 mln zł zysku EBIT w I- III kw.

0
Podziel się

Feerum odnotowało 15,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 16,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum miało 15,16 mln zł zysku netto, 17,54 mln zł zysku EBIT w I- III kw.
bDAIJwmZ

Zysk operacyjny wyniósł 17,54 mln zł wobec 16,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,46 mln zł w I- III kw. 2020 r. wobec 175,12 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2020 roku Grupa, pomimo obniżenia przychodów o 40,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągnęła wysokie dodatnie wyniki finansowe na wszystkich pozycjach wynikowych, potwierdzając operacyjną efektywność funkcjonowania oraz znaczący potencjał rozwojowy. Ponadto perspektywy potencjalnych kontraktów, jak i tych będących w fazie realizacji pozwalają z optymizmem oceniać prognozy kolejnych okresów. Głównym czynnikiem, który przełożył się w istotnym stopniu na osiągnięte wyniki III kwartałów jest fakt, zakończenia realizacji dwóch znaczących kontraktów zawartych z ukraińskim kontrahentem EPICENTR w okresie 2018-2019 przy dodatkowych korzystnych trendach walutowych. Realizacja wywozów eksportowych w zakresie powyższych kontraktów na koniec września 2020 roku obejmowała 100% wartości umów" - czytamy w raporcie.

bDAIJwnb

Spółka podała także, że w zakresie realizacji kontraktu na rzecz tanzańskiego NFRA w 2019 roku odnotowano zwiększenie kosztów projektu spowodowane szeregiem okoliczności, które pozostawały poza rzeczywistą kontrolą wykonawcy.

"Przedmiotowa aktualizacja budżetu kosztowego spowodowała obniżenie marży wykonawcy, czego skutki zostały ujęte w wyniku roku 2019. Konsekwencje weryfikacji budżetu zanotowano również w okresie III kwartałów 2020 roku, gdzie tanzański oddział wykonawcy, realizujący budowlaną część kontraktu, wykazał 6,9 mln zł straty netto" - czytamy także.

Spółka podała, że aktualnie termin realizacji kontraktu został przedłużony do 31 grudnia 2020 roku. Trwają również pertraktacje związane z ewentualną zmianą dotychczasowych parametrów i harmonogramu umowy, wynikające z szeregu okoliczności towarzyszących realizacji prac budowlano-montażowych na terenie Tanzanii, niezależnych od wykonawcy.

"Według przyjętej strategii Grupy minione trzy lata działalności w Tanzanii to dopiero początek naszej ekspansji w Afryce, jednak wiemy już, że wiedza, którą zdobyliśmy w tym czasie będzie naszym największym atutem i kluczem do realizacji kolejnych kontraktów w tym regionie świata" - czytamy także.

bDAIJwnh

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 14,65 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2019 r. miała 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.

bDAIJwnC
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
KOMENTARZE
(0)