Notowania

górnictwo
16.08.2019 12:35

Ferrum ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

Ferrum podpisało z Gaz-Systemem umowę ramową na dostawę rur stalowych na łącznie do ok. 2,8 mld zł netto, podała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Celem zawartej na okres ośmiu lat umowy ramowej jest ustalenie i określenie warunków udzielania i realizacji na rzecz zamawiającego zamówień (umów) częściowych na dostawy rur stalowych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, przy czym termin realizacji umów cząstkowych może wykraczać poza ww. okres trwania umowy ramowej" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy ramowej nie zobowiązuje, a jedynie uprawnia zamawiającego do zaproszenia spółki do składania ofert na realizację umów częściowych. W ramach umowy ramowej zamawiający przeprowadzi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych dowolną liczbę postępowań o udzielenie zamówienia częściowego do których będzie zapraszał również innych wykonawców z którymi zawarł umowę ramową, a kryterium oceny ofert w takim postępowaniu każdorazowo stanowić będzie cena (waga kryterium - 100%). Warunkiem zawarcia między stronami umowy częściowej będzie dokonanie przez zamawiającego ostatecznego wyboru oferty spółki jako najkorzystniejszej w ramach ww. postępowania i wniesienie przez emitenta zabezpieczenia należytego wykonania takiej umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w danej umowie cząstkowej, wyjaśniono.

"Łączne wynagrodzenie przeznaczone na realizację przez Gaz-System umów częściowych w ramach umowy ramowej nie przekroczy kwoty ok. 2,8 mld zł netto" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Tagi: górnictwo, hutnictwo, transport, logistyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz