Notowania

budownictwo
15.05.2019 15:41

FKD miała 0,27 mln zł zysku netto, 0,37 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) odnotowała 0,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 0,37 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów sięgnęły 2,95 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 5,79 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od stycznia do marca 2019 roku spółka osiągnęła skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 3,01 mln zł, co oznacza spadek o 48% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdy przychody miały wartość 5,79 mln zł. Zysk operacyjny grupy zmniejszył się w ciągu 12 miesięcy roku i stanowił 24% zysku z I kwartału 2018 (0,37 mln zł). Skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł w tym okresie 0,74 mln zł. Zysk netto Grupy FKD w I kwartale 2019 roku wyniósł 269 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Spółka podała, że przejęcie na początku marca 2018 roku Dreweksu spowodowało znaczącą zmianę struktury bilansu Grupy FKD. Suma bilansowa grupy uległa podwojeniu rok do roku i wyniosła 74,65 mln zł.

"W wyniku dokonania przez rzeczoznawcę wyceny nieruchomości gruntów i nieruchomości na poziomie 22,1 mln zł, a więc znacząco wyżej od dotychczas ujmowanej w księgach rachunkowych kwoty 10,9 mln zł, znacząco zwiększyły się aktywa trwałe grupy. Ich wartość na koniec marca 2019 roku wyniosła 32,07 mln zł wobec 11,2 mln zł na koniec roku 2017 (dało to trzykrotny wzrost). W I kwartale 2019 zwiększyły się aktywa obrotowe grupy (+21,23%), które wyniosły na koniec grudnia 42,58 mln zł" - czytamy dalej.

"Na wyniki Grupy FKD w okresie I kwartału 2019 roku wpływ miała zmiana polityki operacyjnej grupy w tym wycofanie się zarządu z realizacji kontraktów o charakterze ogólnobudowlanym co bezpośrednio przełożyło się na obniżenie przychodów. Skoncentrowanie się na budowie magazynów soli, gdzie grupa posiada największe kompetencje oraz przewagi konkurencyjne, dzięki czemu jest w stanie generować największe marże" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,25 mln zł wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych. Akcje spółki od 2013 r. są notowane na rynku NewConnect.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz