Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

GNB:100% wagi ryzyka dla kredytów w CHF obniżyłoby lukę kapit. do ok. 600 mln zł

0
Podziel się:

Getin Noble Bank (GNB) liczy na obniżenie wagi ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych do 100% wobec 150%. Bank szacuje, że pozwoliłoby to zamknąć z nawiązką lukę kapitałową, a łączna luka kapitałowa połączonego bufora zmniejszyłaby się do ok. 600 mln zł, poinformowali przedstawiciele banku. GNB oczekuje dalszego spadku kosztów finansowania w tym roku.

GNB:100% wagi ryzyka dla kredytów w CHF obniżyłoby lukę kapit. do ok. 600 mln zł

"Jestem optymistą, że poziom 150 punktów wagi ryzyka nie będzie z nami długo. Obniżenie tej wagi do 100 bardzo by nam pomogło" - powiedział prezes Artur Klimczak podczas telekonferencji.

Bank poinformował dziś, że w konsekwencji zaburzeń rynkowych wywołanych pandemią COVID-19 (w tym istotnej aprecjacji CHF) na dzień 31 marca skonsolidowany TCR wyniósł 8,8% wobec normy kapitałowej dla GNB wysokości 9,32%. Oznacza to lukę kapitałową wysokości ok. 200 mln zł oraz lukę do wymogu połączonego bufora rzędu 1,2 mld zł.

"Gdyby waga ryzyka została obniżona do 100, to uzysk na kapitale wyniósłby 500 mln zł, wówczas mielibyśmy nadwyżkę luki kapitałowej o ok. 300 mln zł, a łączna luka liczona d wymogu połączonego bufora wyniosłaby ok. 600 mln zł i dotyczyłaby wyłącznie długu podporządkowanego" - wyjaśnił członek zarządu Maciej Kleczkiewicz.

Prezes wskazał, że w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy mówiące, że tak wysoka waga ryzyka przynosi więcej szkody, niż pożytku i niekoniecznie powinna być utrzymana. W jego ocenie, zasadnym byłoby obniżenie obecnej wagi ryzyka nawet o połowę (wobec obecnego poziomu 150%).

"Od czasu, gdy ze 100 pkt waga ryzyka skoczyła do 150 punktów, dużo się zmieniło. Ceny nieruchomości poszły w górę, amortyzacja tych kredytów postępowała, a banki dotworzyły dodatkowe rezerwy na te kredyty. Mam nadzieję, że waga ryzyka będzie zmniejszona. To mogłoby być ok. 70 pkt i te 70 pkt odpowiadałoby temu, co kiedyś 100 pkt" - powiedział Klimczak.

Bank podał w dzisiejszym raporcie, że ze względu na negatywny wpływ na wyniki finansowe banku zdarzeń, jakie miały miejsce w latach 2018 i 2019, skutkujących brakiem możliwości uzyskania dodatnich wyników finansowych, inne działania przewidziane w Planie Ochrony Kapitału, takie jak emisje dłużnych papierów wartościowych AT1, emisje zobowiązań podporządkowanych, czy sprzedaż pakietu akcji DM Noble Securities stały się w praktyce niemożliwe do realizacji w zakładanej formule i czasie.

"My nie lekceważymy kwestii kapitałowych. Z pewnością w kontekście kryzysu będziemy mieli pewne trudności. Być może będzie potrzeba rewizji tego planu. Na tym etapie jest ta wersja" - powiedział Kleczkiewicz.

Bank poinformował, że jest w stanie zaabsorbować część ubytku wyniku odsetkowego związanego z obniżką stóp procentowych łącznie o 100 pkt bazowych m.in. dzięki posiadanej przestrzeni do dalszej obniżki oprocentowania depozytów i kont oszczędnościowych. W ciągu 12 miesięcy bank zredukował koszt depozytów o 73 pb, zaś w samym I kw. 2020 r. o 13 pb.

Obecnie, na podstawie przyjętych założeń biznesowych i dokonanych obliczeń bank szacuje, że wpływ obniżki stóp procentowych na wynik odsetkowy będzie oscylował w przedziale 90-130 mln zł w 2020 r.

Narastająco, koszt finansowania wyniósł 1,89% w I kw. 2020 r., 2,33% w IV kw. 2019 r. i 2,57% na koniec I kw. 2019 r.

"Koszt finansowania sukcesywnie spada. Dosyć szybko zredukowaliśmy koszty depozytów. Zwiększyliśmy udział rachunków bieżących, który na koniec marca wynosi już 46%. Teraz bank jest pod presją związaną z dostosowaniem do obniżonych stóp procentowych, więc czeka nas ubytek z tego tytułu, ale z drugiej strony mamy większą przestrzeń do tego, by redukcję absorbować przez nasze wyniki" - powiedział członek zarządu.

Koszt ryzyka wyniósł 1,6% w I kw. i był wyższy o 0,4 pkt proc. kw/kw, m.in. pod wpływem aprecjacji CHF oraz rozpoznaniem pierwszych efektów pandemii COVID-19.

Bank podał, że poziom kosztu ryzyka będzie z dużym prawdopodobieństwem pod dalszym wpływem niekorzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym w następstwie pandemii COVID-19 i spodziewanego pogorszenia się kondycji finansowej klientów kredytowych.

Sprzedaż kredytowa w I kw. 2020 wyniosła 1,7 mld zł była o 2% wyższa w skali kwartału. Bank zanotował spadek sprzedaży w marcu związany z sytuacją pandemiczną w kraju, zaś sprzedaż w okresie styczeń-luty stanowiła ponad 75% sprzedaży w całym I kw.

Klimczak poinformował, że od połowy kwietnia rośnie zainteresowanie klientów kredytami.

"Pod koniec marca było bardzo słabo, od połowy kwietnia jest wzrost, ale oczywiście nie do poziomów sprzed kryzysu. Apetyt klientów na kredyt teraz rośnie, ale my musimy uważnie przyglądać się temu, jak wygląda nasz apetyt na ryzyko, więc ciężar się przesunie" - podkreślił Klimczak.

Prezes poinformował, że wakacjami kredytowymi zostało objętych 8% umów kredytowych ogółem, stanowiących 14% salda objętego prolongatą lub karencją.

W segmencie kredytów gotówkowych prolongatą objętych było 10% umów, w segmencie kredytów hipotecznych - 7% objętych prolongatą lub karencją, w kredytach samochodowych - 3% umów objętych karencją, w wierzytelnościach leasingowych było to 10%, a w kredytach firmowych -1% umów objętych prolongatą lub karencją.

GNB rozpoczął 25 lutego realizację kolejnego procesu zwolnień grupowych, którego zakończenie zostało zaplanowane na 30 czerwca 2020 r. Przyczyną jest konieczność poprawy efektywności kosztowej oraz optymalizacji zatrudnienia i dostosowania poziomu i warunków zatrudnienia do skali działania banku. Procesem zostaną objęci pracownicy zatrudnieni w jednostkach wsparcia w centrali oraz w jednostkach odpowiedzialnych za realizację procesów obsługi klienta banku tj. do 250 maksymalnie osób. W I kwartale 2020 roku utworzono z tego tytułu rezerwę w kwocie 2,5 mln zł.

Bank zmniejszył liczbę placówek własnych o 9 oddziałów, a placówek franczyzowych o 16. Aktualnie 35 placówek banku funkcjonuje w nowoczesnym formacie, 16 z nich w największych galeriach handlowych, gdzie dodatkowo w pełni zautomatyzowano obrót gotówki.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)