Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Grupa Azoty miała 31,29 mln zł zysku netto, 250,11 mln zł EBITDA w III kw. 2020

0
Podziel się

Grupa Azoty odnotowała 31,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 71,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty miała 31,29 mln zł zysku netto, 250,11 mln zł EBITDA w III kw. 2020
bDSxiYPV

Zysk operacyjny wyniósł 61,6 mln zł wobec 121,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 250,11 mln zł wobec 331,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 416,05 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 563,9 mln zł rok wcześniej.

"Cieszy nas stabilność kluczowego segmentu nawozowego, w którym zwiększyliśmy sprzedaż i utrzymaliśmy wysoką, kilkunastoprocentową marżę EBITDA, co zawdzięczamy relatywnie niskim cenom gazu. Pozostałe segmenty pozostają pod silnym wpływem rozwoju pandemii, która przyczyniła się do zerowej marży w Chemii i ujemnej marży w Tworzywach i ta sytuacja może się utrzymać do czasu, kiedy kluczowe światowe gospodarki powrócą na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę, że nie da się przewidzieć dalszego rozwoju pandemii, a więc i będących ich konsekwencją szeregu ograniczeń w przestrzeni społecznej i gospodarczej. Nasza flagowa inwestycja 'Polimery Police' przebiega bez większych przeszkód, choć i w tym przypadku mieliśmy do czynienia z wpływem pandemii - harmonogram realizacji projektu wydłużył się o 3 miesiące, a wynagrodzenie wykonawcy wzrosło o 33 mln euro. Obecnie został już wydany komplet 22 pozwoleń na budowę niezbędnych do realizacji projektu i zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakończona w
pierwszym kwartale 2023 roku" - powiedział prezes Mariusz Grab, cytowany w komunikacie.

bDSxiYPX

W III kwartale 2020 roku Grupa Azoty odnotowała zysk netto na poziomie 41 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2 416 mln zł, czyli o 148 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 250 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 10,4%, czyli niższym odpowiednio o 82 mln zł i 2,6 pkt proc. r/r. To kolejny kwartał, w którym wyraźnie widać pozytywny wpływ dywersyfikacji biznesu na wyniki finansowe Grupy Azoty, zaznaczono w komunikacie.

Segment Nawozy uzyskał w III kw. 2020 przychody w wysokości 1 441 mln zł (podczas gdy rok wcześniej było to 1 522 mln zł), osiągając marżę EBITDA w wysokości 13,8% - w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża była jedynie nieznacznie wyższa (14,1%). W ujęciu narastającym od początku roku segment wygenerował w sumie 4 769 mln zł przychodów i 13,7% marży EBITDA, czyli wielkości nieco niższe niż rezultaty odnotowane przed rokiem (5 191 mln zł przychodów, 15,4% marży EBITDA). Utrzymanie wysokich marż w segmencie było możliwe ze względu na ceny gazu, które w III kw. br. były o niemal 20% niższe r/r. Segment Nawozy jest najbardziej stabilny i odporny na rozwój pandemii. Wolumeny sprzedaży były wyższe w III kw. i w ujęciu narastającym w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku. W wyniku działania konkurencji ceny nawozów, zarówno azotowych, jak i wieloskładnikowych, były niższe, porównując do ubiegłego roku. Wyjątkiem jest Compo Expert, gdzie ceny większości produktów specjalistycznych były wyższe, a ceny
nawozów wieloskładnikowych jedynie nieznacznie niższe. Sprzyjała temu przyjęta strategia marketingowa oraz słabsze notowania PLN w relacji do USD i EUR, podkreślono.

III kw. br. nie przyniósł pozytywnego odbicia w segmencie Tworzywa. Przychody ze sprzedaży wynosiły 245 mln zł (spadek o 93 mln zł r/r), a marża EBITDA minus 3,3% (spadek o 5,2 pkt proc. r/r). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 837 mln zł (spadek o 292 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,4% (spadek o 9,2 pkt proc. r/r). Ceny surowców podstawowych (benzen, fenol) pozostawały niskie. Ceny produktów, w tym głównie poliamidu, zanotowały w analizowanym kwartale dalszy spadek i były o ok. 20% niższe r/r. Sytuacja w segmencie pozostaje trudna, a rozwój pandemii koronawirusa szczególnie mocno dotknął docelowe branże dla produktów segmentu. Przewiduje się, że rynek wróci do równowagi w momencie, gdy kluczowe gospodarki Europy i Świata wrócą do stanu sprzed pandemii, wynika także z komunikatu.

W porównaniu do wyników z ubiegłego roku, segment Chemia odnotował w III kw. br. wzrost przychodów do poziomu 612 mln zł (tj. o 6,6% r/r) przy jednoczesnym spadku marży EBITDA o 5,8 pkt proc. do poziomu 0,1%. Sprzedaż w ujęciu ilościowym dla większości produktów segmentu była w analizowanym okresie wyższa niż przed rokiem, istotny spadek odnotowano jedynie dla siarki i pozostałych roztworów mocznika. Trudna sytuacja rynkowa miała jednak odzwierciedlenie w poziomie cen, które były niższe r/r dla niemal wszystkich grup produktowych. Największe ujemne odchylenia na cenie dotyczyły alkoholi OXO i melaminy, w którą uderzył spadek popytu na rynku meblarskim, podano również w materiale.

bDSxiYQd

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 226,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 384,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 788,66 mln zł w porównaniu z 8 666,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 116,8 mln zł wobec 120,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

bDSxiYQy
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)