Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 4,3% r/r w I kw. 2020

0
Podziel się

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 4,3% r/r i wyniosły 29,6 mld zł w I kw. 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 4,3% r/r w I kw. 2020
bErSqgwl

"W I kwartale br. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 29,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 4,3% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2019 roku odnotowano wzrost o 22,8%). Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle (wzrost o 12,8%), natomiast nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz na środki transportu nieco spadły (o 0,3% wobec wzrostu przed rokiem o 18,3%)" - czytamy w komunikacie.

Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 22,8% wobec wzrostu przed rokiem o 14,3%), przetwórstwie przemysłowym (o 14,1% wobec wzrostu o 18,5%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,2% podczas gdy w I kwartale ub. roku nakłady były podobne do notowanych rok wcześniej), podał też Urząd.

Spadły natomiast nakłady inwestycyjne w m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,9% wobec wzrostu przed rokiem o 45,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,5% wobec wzrostu przed rokiem o 30%).

bErSqgwn

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 338 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

bErSqgwO
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)