Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

GUS: Wolumen odpadów przemysłowych spadł do 114,1 mln ton w 2019 r.

0
Podziel się

Wolumen wytworzonych w Polsce odpadów przemysłowych spadł o 1% r/r do 114,1 mln ton w 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2019 r. zebranych zostało także 12,8 mln ton odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 2,1% r/r.

GUS: Wolumen odpadów przemysłowych spadł do 114,1 mln ton w 2019 r.
bErHlMRh

Głównym źródłem odpadów przemysłowych były, podobnie jak w latach poprzednich: górnictwo i wydobywanie (63,7 mln t), przetwórstwo przemysłowe (27,2 mln t) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (14 mln t), podano w komunikacie.

"Największy udział w ilości wytworzonych odpadów stanowiły odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin (60%) oraz odpady z procesów termicznych (20%). Dominującymi sposobami postępowania z odpadami wytworzonymi w 2019 r. były odzysk (48,9%) oraz składowanie (42,9%)" - czytamy dalej.

Ilość odpadów składowanych (nagromadzonych) w obiektach własnych zakładów na koniec 2019 roku wyniosła 1 795 mln ton. Niezrekultywowana powierzchnia składowisk odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wynosiła prawie 8,1 tys. ha, z czego składowiska, obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym hałdy, stanowiły 52,8%, zaś stawy osadowe 47,2%. W ciągu roku zrekultywowano 1 ha powierzchni terenów składowania odpadów.

bErHlMRj

"W 2019 r. zebranych zostało 12,8 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 2,1% w porównaniu z 2018 r.). Na jednego mieszkańca przypadało średnio 332 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 7 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 10,8 mln ton odpadów, co stanowiło 84,5% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych" - czytamy dalej.

W 2019 r. funkcjonowało 2 190 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyły 1 352 przedsiębiorstwa. Zebrane odpady komunalne w 2019 r. zostały skierowane do następujących procesów:

- odzysk: 7 087 tys. ton (55,6%), w tym: recykling - 3 192,1 tys. ton (25%), biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) - 1 153,2 tys. ton (9%), przekształcenie termiczne z odzyskiem energii - 2 741,8 tys. ton (21,5%),

- unieszkodliwienie 5 665, 7 tys. ton (44,4%), w tym: przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii - 178,6 tys. ton (1,4%), przez składowanie - 5 487,2 tys. ton (43%).

bErHlMRp

"Na koniec 2019 r. funkcjonowało 278 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 670 ha. Ponad 92% z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 91 153 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 112 914 tys. kWh energii elektrycznej" - podał także GUS.

W 2019 r. zamkniętych zostało 16 składowisk o łącznej powierzchni około 52,8 ha. W 2019 r. w Polsce zlikwidowano 11 371 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 26 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2019 r. odnotowano istnienie 1 873 dzikich wysypisk.

bErHlMRK
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)