Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 1,9% r/r do 94,6 mld zł w I-III

0
Podziel się:

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 94,6 mld zł w I-III kw. 2019 r. i był wyższy o 1,9% w skali roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50+ osób.

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 1,9% r/r do 94,6 mld zł w I-III
bEBWfyhx

"Wynik finansowy brutto wyniósł 115,9 mld zł wobec 113,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 19,5 mld zł (wobec 19 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 96,4 mld zł i był wyższy o 1,9% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 114,2 mld zł i był wyższy o 2,9% od uzyskanego w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku, a strata netto wyniosła 17,7 mld zł i zwiększyła się o 8,3%. Zysk netto wykazało 77,7% ogółu przedsiębiorstw (wobec 76,6% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 85,2% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 84,3% przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 80% jednostek (przed rokiem 79,4%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 87,2% (wobec odpowiednio 88,6% przed rokiem), podano także.

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 6,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,0%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,9% przed rokiem do 95,1%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 6,9%, a koszty tej działalności wrosły w skali roku o 7,1%, podał Urząd.

bEBWfyhz

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,1% (wobec 94,9% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zmniejszył się z 4,9% do 4,7%, wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,1% do 4,9%, a wskaźnik rentowności obrotu netto - z 4,2% do 4%.

"Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5,6% do 8,2%), informacji i komunikacji (z 6,1% do 7,7%), budownictwie (z 2,9% do 3,7%), pozostałej działalności usługowej (z 6,5% do 7,2%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,3% do 4,0%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 6,8% do 7,3%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 6,2% do 6,6%). Osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (z 6,8% do 4,4%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 7,8% do 6,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 4,6% do 3,8%), obsłudze rynku nieruchomości (z 7,9% do 7,1%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (z 5% do 4,7%)" - czytamy dalej w materiale.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 365 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

bEBWfyia
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)