Notowania

budownictwo
26.04.2019 13:59

Herkules: Odpis na nieruchomość w budowie obniży wynik za 2018 r. o 1,46 mln zł

Herkules dokonał analizy posiadanych aktywów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym w Krynicy-Zdroju w postaci nieruchomości gruntowej, wznoszonego obiektu o charakterze sanatoryjnym oraz nakładów poniesionych na jego budowę i postanowił dokonać na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. odpisu aktualizującego wartość tych nakładów o kwotę 1,796 mln zł, podała spółka. Odpis wpłynie negatywnie na wynik netto Herkulesa S.A. oraz skonsolidowany wynik netto za 2018 r. kwotą 1,455 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Nakłady te zgodnie z zawartą pomiędzy emitentem a spółką zależną emitenta Gastel Hotele Sp. z o.o. umową o zastępstwo inwestycyjne są ujęte bilansowo w Herkules S.A. w wartości nominalnej 11 605 tys. zł w zapasach (półprodukty i produkty w toku). Łączna wartość pozycji bilansowych związanych z tą inwestycją zawiera jeszcze wartość nieruchomości oraz nakładów poniesionych bezpośrednio przez spółkę zależną i wynosi 15 296 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Herkules poszukuje aktywnie nabywcy na powyższy obiekt, jednak z uwagi na to, że jest on w dużym stopniu nieukończony, możliwości jego sprzedaży na stosunkowo wąskim rynku lokalnym są ograniczone. Spółka dysponuje operatem szacunkowym biegłego rzeczoznawcy potwierdzającym na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. wartość nieruchomości i nakładów ujętą nominalnie w księgach, jednakże wziąwszy pod uwagę dotychczas przeprowadzone działania sprzedażowe, negocjacje z potencjalnymi odbiorcami oraz zawartą umowę z wyspecjalizowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, zgodnie z zasadą ostrożności postanowił dokonać aktualizacji tej wartości o kwotę 1 796 tys. zł do wartości 9 809 tys. zł. Po dokonaniu powyższego odpisu łączna wartość pozycji związanych z tą inwestycją wyniesie 13 500 tys. zł, podano także.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

 

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz