Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

0
Podziel się:

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła polski program dokapitalizowania do wysokości 1,65 mld euro (7,5 mld zł), który ma wspierać duże przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19 w ramach tzw. tarczy finansowej, poinformowała Komisja.

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw
bEsyioRN

Program ten zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w marcu 2020 r., a następnie zmienionych maju i kwietniu 2020 r.

"Program dokapitalizowania, z budżetem wynoszącym do 1,65 mld euro, pozwoli Polsce na dalsze wspieranie przedsiębiorstw dotkniętych pandemią COVID-19. Gwarantuje, że państwo otrzyma wystarczające wynagrodzenie z tytułu ryzyka ponoszonego przez podatników [...] oraz że wsparcie wiąże się z zabezpieczeniami, m.in. zakazem wypłacania dywidend i premii, a także środkami mającymi na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji" - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji,

Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, Polska zgłosiła Komisji program dokapitalizowania do wysokości 1,65 mld euro (7,5 mld zł), który ma na celu udzielenie w Polsce wsparcia kapitałowego dużym przedsiębiorstwom oraz niektórym większym MŚP dotkniętym pandemią COVID-19.

bEsyioRP

Programem zarządza Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i stanowi on część tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw, tj. programu wsparcia ustanowionego przez polskie władze, którego całkowity budżet wynosi około 5,5 mld euro (25 mld zł). Wszystkie części programu zostały już notyfikowane przez Komisję Europejską.

Wsparcie w ramach programu, zatwierdzone przez Komisję w tej transzy pomocy, przyjmie formę instrumentów służących dokapitalizowaniu, w szczególności instrumentów kapitałowych (nabywanie akcji zwykłych i uprzywilejowanych w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych) oraz hybrydowych instrumentów kapitałowych (obligacje zamienne i pożyczki)
.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa:

? wsparcie jest dostępne dla przedsiębiorstw, jeżeli jest potrzebne do utrzymania działalności, nie jest dostępne żadne inne odpowiednie rozwiązanie, a interwencja leży we wspólnym interesie;

bEsyioRV

? wsparcie jest ograniczone do kwoty niezbędnej do zapewnienia kontynuacji działalności beneficjenta i nie wykracza poza przywrócenie jego struktury kapitałowej sprzed wybuchu pandemii COVID-19;

? program zapewnia państwu odpowiednie wynagrodzenie;

? środki wprowadzone są na warunkach, które stanowią zachętę dla beneficjentów lub ich właścicieli do jak najwcześniejszego zwrotu wsparcia (między innymi poprzez stopniowy wzrost wynagrodzeń, zakaz wypłacania dywidend, a także ograniczenie wynagrodzeń i zakaz wypłacania premii dla kadry zarządzającej);

? istnieją odpowiednie zabezpieczenia mające na celu upewnienie się, że beneficjenci nie korzystają w nieuzasadniony sposób z państwowej pomocy w zakresie dokapitalizowania ze szkodą dla uczciwej konkurencji na jednolitym rynku, takie jak zakaz przejęć, w celu uniknięcia agresywnej ekspansji handlowej;

bEsyioRW

? wszelka pomoc dla przedsiębiorstwa przekraczająca próg 250 mln euro musi być oddzielnie zgłaszana do indywidualnej oceny.

Ponadto do pomocy w ramach tego programu kwalifikują się jedynie przedsiębiorstwa, które nie były uznawane za znajdujące się w trudnej sytuacji już w dniu 31 grudnia 2019 r.

Komisja uznała, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i warunkami określonymi w tymczasowych ramach.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

bEsyioRX

Udzielania wsparcia w ramach tarczy finansowej dla dużych firm rozpoczęło się 9 czerwca br. Program dla dużych firm składa się z trzech części:

  • pożyczki płynnościowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 10 mld zł; finansowanie celem zabezpieczenia płynności przedsiębiorstw w postaci pożyczek na okres do 4 lat w wysokości do 1 mld zł)
  • pożyczki preferencyjne PFR dla dużych firm (łączna kwota: 7,5 mld zł; finansowanie celem zabezpieczenia płynności w połączeniu z rekompensatą bezpośrednich strat na skutek restrykcji sanitarnych w związku z COVID-19: do 750 mln zł na okres do 4 lat)
  • finansowanie kapitałowe PFR dla dużych firm (łączna kwota: 7,5 mld zł; finansowanie o charakterze kapitałowym celem obniżenia zadłużenia firmy do poziomu sprzed COVID-19 lub na inwestycje: kapitał lub obligacje zamienne, do 1 mld zł).
bEsyioRY

Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych o łącznej wartości 75 mld zł. Mikrofirmy mogą uzyskać pomoc do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł. 75% subwencji może być bezzwrotna pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności.

bEsyioSq
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)