Notowania

GWARANT: strona spółki
19.06.2015, 8:57

GWR Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2015 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Impel S.A., posiadający 3.654.637 głosów, co stanowiło 78,52 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 73,09 % głosów ogółem w Spółce. 2. Edward Kuczer, posiadający 1.000.000 głosów, co stanowiło 21,48 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 20 % głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty