Notowania

VER Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 27 października 2015 roku.

Zarząd MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 października 2015 roku.

Załączniki

Inne komunikaty