Notowania

ABAK: strona spółki
30.06.2016, 14:05

ABK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Abak S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

Zarząd Abak S.A. ("Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
- Ewa Stolarczyk, 195.000 głosów (195.000 akcji), co stanowiło 56,52% głosów na tym ZWZA i 7,24% w ogólnej liczbie głosów. - Marzena Leonowicz, 150.000 głosów (150.000 akcji), co stanowiło 43,48% głosów na tym ZWZA i 5,57% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty