Notowania

ROVITA: strona spółki
10.08.2016, 14:44

ROV NWZ - lista akcjonariuszy

Zarząd Spółki ROVITA S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 sierpnia 2016 roku, posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
Lista akcjonariuszy: 1. PGD POLSKA Sp z o.o, posiadająca 20.000.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na NWZ i 84,61% głosów ogółem w spółce. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Inne komunikaty