Notowania

ABAK: strona spółki
11.08.2016, 11:07

ABK Wstępne wyniki finansowe ABAK S.A. za II kwartał 2016 r.

Zarząd ABAK S.A. ("Spółka") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za II kwartał 2016 r.,
tj. za okres od 1.04.2016 r.- 30.06.2016 r.: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe ABAK S.A. za II kwartał 2016 r. : Przychody: 1 410 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 228 tys. PLN, tj. o 19%. EBITDA: 269 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 145 tys. PLN, tj. o 118%. EBIT: 41 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr 97 tys. PLN Zysk brutto: 17 tys. PLN, co stanowi spadek rdr o 491 tys. PLN. Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe ABAK S.A. narastająco za II kwartał 2016 r. : Przychody: 2 771 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 522 tys. PLN, tj. o 23%. EBITDA: 476 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 313 tys. PLN, tj. o 191%. EBIT: 16 tys. PLN, co stanowi wzrost o rdr o 211 tys. PLN Zysk brutto: - 30 tys. PLN co stanowi spadek rdr o 405 tys. PLN Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ABAK za II kwartał 2016 r. : Przychody: 2 151 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 87 tys. PLN, tj. o 4%. EBITDA: 459 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 71 tys. PLN, tj. o 18%. EBIT: 205 tys. PLN, co stanowi spadek rdr o 2 tys. PLN, tj. o 1%. Zysk brutto: 147 tys. PLN co stanowi spadek rdr o 36 tys. PLN, tj. o 20%. Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ABAK narastająco za II kwartał 2016 r. : Przychody: 4 185 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 203 tys. PLN, tj. o 5%. EBITDA: 813 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 162 tys. PLN, tj. o 25%. EBIT: 300 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 11 tys. PLN, tj. o 4%. Zysk brutto: 187 tys. PLN, co stanowi spadek rdr o 62 tys. PLN, tj. o 25%. Pomimo, że szacunkowe wyniki jednostkowe i skonsolidowane ABAK S.A. za II kwartał 2016 r. nie odbiegają od oczekiwań i planów Zarządu, Zarząd zdecydował o publikacji niniejszego komunikatu ponieważ uznał, że istotną informacją są zmiany wyników finansowych względem okresu porównywalnego. Na wyniki okresu w relacji do okresów porównawczych wpłynęło kilka istotnych czynników takich jak: konsolidacja wyników finansowych z oddziałem w Ełku (przejętym w październiku 2015 r.), który nie należał do struktury Grupy w roku 2015 oraz zawyżenie marży EBITDA wskutek realizacji projektów o charakterze jednorazowym, które w 2 półroczu 2016 zostaną obciążone dodatkowymi kosztami. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie mogą, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Inne komunikaty