Notowania

ABAK: strona spółki
3.11.2016, 22:05

ABK Wstępne wyniki finansowe ABAK S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd ABAK S.A. ("Spółka") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za III kwartał 2016 r.,
tj. za okres od 1.07.2016 r.- 30.09.2016 r.: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe ABAK S.A. za III kwartał 2016 r. : Przychody: 1 323 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 236 tys. PLN, tj. o 22% EBITDA: 208 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 248 tys. PLN EBIT: (- 21 tys. PLN), co stanowi wzrost rdr 198 tys. PLN Zysk brutto: (- 38 tys. PLN), co stanowi wzrost rdr o 86 tys. PLN. Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe ABAK S.A. narastająco za III kwartały 2016 r. : Przychody: 4 094 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 758 tys. PLN, tj. o 23% EBITDA: 684 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 560 tys. PLN, tj. o 453% EBIT: (- 5 tys. PLN), co stanowi wzrost rdr o 409 tys. PLN Zysk brutto: (- 68 tys. PLN) co stanowi spadek rdr o 319 tys. PLN. Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ABAK za III kwartał 2016 r. : Przychody: 1 887 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 53 tys. PLN, tj. o 3% EBITDA: 249 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 107 tys. PLN, tj. o 75% EBIT: (- 7 tys. PLN), co stanowi wzrost rdr o 33 tys. PLN Zysk brutto: (- 63 tys. PLN) co stanowi wzrost rdr o 15 tys. PLN. Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ABAK narastająco za III kwartały 2016 r. : Przychody: 6 072 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 255 tys. PLN, tj. o 4% EBITDA: 1 062 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 269 tys. PLN, tj. o 34% EBIT: 293 tys. PLN, co stanowi wzrost rdr o 44 tys. PLN, tj. o 18% Zysk brutto: 123 tys. PLN, co stanowi spadek rdr o 47 tys. PLN, tj. o 27%. Pomimo, że szacunkowe wyniki jednostkowe i skonsolidowane ABAK S.A. za III kwartał 2016 r. nie odbiegają od oczekiwań i planów Zarządu, Zarząd zdecydował o publikacji niniejszego komunikatu ponieważ uznał, że istotną informacją są zmiany wyników finansowych względem okresu porównywalnego. Na wyniki okresu, odzwierciedlone w wartości skonsolidowanego wyniku EBITDA wpłynęła przed wszystkim poprawa efektywności zarządzania kosztami operacyjnymi, natomiast jednostkowy wynik EBITDA spółki dominującej jest pochodną skutecznego zarządzania kosztami wewnątrzgrupowymi. Ponadto Zarząd zwraca uwagę na pogłębiającą się trudną sytuację spółki zależnej Emitenta - Progress XXVIII Sp. z o.o., wynikającą z narastających należności będących skutkiem problemów klientów Progress XXVIII Sp. z o.o.

Inne komunikaty