Notowania

ABAK: strona spółki
1.12.2016, 13:37

ABK przejęcie biura rachunkowego

Zarząd ABAK S.A. (,,Emitent") informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 roku zawarł umowę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Augur Biuro Rachunkowe G&Z Sałek z siedzibą w Warszawie (,,Augur"), świadczącego usługi księgowe i kadrowo-płacowe, obsługującego 117 klientów i zatrudniającego 4 księgowych. Wartość transakcji wynosi 0,3 mln PLN i płatna będzie w 2 transzach: 0,24 mln PLN w terminie 2 dni od zawarcia umowy zakupu i pozostała część do 30 listopada 2017 roku. Zakup zostanie sfinansowany środkami własnymi Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta przejęcie powinno wpłynąć na wzrost przychodów Grupy Abak o około 0,6 mln PLN w skali roku. W wyniku transakcji powstanie nowy oddział Emitenta, który jest 3 oddziałem Grupy Abak w Warszawie i jednocześnie 8 oddziałem w Polsce.
Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a Sprzedającymi nie istnieją żadne powiązania.

Inne komunikaty