Notowania

ROVITA: strona spółki
22.05.2017, 14:28

ROV Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2017 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2017 r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna ESPI: inne uregulowania

Załączniki

Inne komunikaty