Notowania

MAXIMUS: strona spółki
22.05.2017, 23:09

MAX Postanowienie sądu w sprawie obniżenia kapitału w spółce powiązanej.

Zarząd Spółki MAXIMUS S.A. zawiadamia , iż w dniu 22 maja 2017 roku otrzymał postanowienie Sądu z dnia 17 maja 2017 roku w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego spółki Sferazakupow.pl sp. z o.o.. W związku z powyższym udział MAXIMUS S.A. w kapitale zakładowym spółki Sferazakupow.pl sp. z o.o. wzrósł 80% do 100%; jednakże wartość udziałów pozostała bez zmian. Jedynym udziałowcem spółki Sferazakupow.pl sp. z o.o. jest MAXIMUS S.A.

Inne komunikaty