Notowania

INFRA: strona spółki
9.06.2017, 17:47

IFA Przekroczenie progu 20%

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INFRA S.A. z siedzibą w Opolu informuje, iż w dniu 09.06.2017 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Wojciecha Franeckiego o przekroczeniu progu 20 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przedmiotowe zawiadomienie w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty