Notowania

MILKPOL: strona spółki
27.06.2017, 14:46

MLP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku:
1) Aleksandra Świerczyńska - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 2.679.963, co stanowiło 46,51% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2017 r. i stanowi 22,61% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 2) Magdalena Gałwa - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 2.603.307, co stanowiło 45,18% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2017 r. i stanowi 21,96% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 3) Stanisław Strzebiecki - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 375.983, co stanowiło 6,52% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2017 r. i stanowi 3,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku reprezentowanych było łącznie 5.762.585 akcji z ogólnej ich liczby 11.853.500 sztuk, dających łącznie 5.762.585 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 11.853.500.

Inne komunikaty