Notowania

EASYCALL: strona spółki
30.06.2017, 15:38

ECL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zarząd easyCALL.pl S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki

Inne komunikaty