Notowania

CRS Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA.

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 października 2017 r.:
1. Marek Witkowski - posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 260.000 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 44,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 października 2017 r. oraz stanowi 23,91 % ogólnej liczby głosów w Spółce; 2. Marcin Billewicz - posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 217.441 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 37,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 października 2017 r. oraz stanowi 20 % ogólnej liczby głosów w Spółce; 3. Certus Development Sp. z o.o. SKA - posiadający na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 108.720 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 18,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 października 2017 r. oraz stanowi 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z listą obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 października 2017 r. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 586.161 sztuk akcji Spółki, stanowiących 586.161 głosów w Spółce, co stanowi 53,91% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 1.087.206 głosów.

Inne komunikaty