Notowania

TAURONPE: strona spółki
21.12.2017, 17:49

TPE Potwierdzenie ratingów i ich perspektywy dla TAURON oraz nadanie ratingu dla programu obligacji hybrydowych

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. agencja ratingowa Fitch („Fitch") potwierdziła długoterminowe ratingi TAURON Polska Energia S.A. w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB" z perspektywą stabilną oraz przyznała rating programowi emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł w walucie krajowej na poziomie „BB+” i krajowy rating na poziomie „BBB+ (pol)”.
Pełna lista ocen ratingowych obejmuje: - długoterminowe ratingi w walucie krajowej i obcej potwierdzone na poziomie „BBB”; perspektywa stabilna, - krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i obcej potwierdzone na poziomie „F3”, - rating „BB+” dla wyemitowanych obligacji hybrydowych, - krajowy rating długoterminowy potwierdzony na poziomie „A+(pol)”; perspektywa stabilna, - krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia potwierdzony na poziomie „A+(pol)”, - rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia w walucie obcej na poziomie „BBB” dla emisji euroobligacji, - rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł w walucie krajowej na poziomie „BB+” i krajowy rating na poziomie „BBB+ (pol). Raport Fitch jest dostępny na stronie internetowej: www.fitchratings.com.

Inne komunikaty